Ekstrakt af referat fra PI-Kbhs bestyrelsesmøde 6. oktober 2022

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 6. oktober 2022 kl. 17.00 på Teglholmen

 

Mødedeltagere:

 

Formand Gunnar Nørager - GN

Næstformand Claus Hansen - CH

Kasserer Kristian Kjær Jensen - KKJ

FU – medlem Ea Busch Nielsen - EBN

 

Badmintonafdelingen v/Mette Hansen-Hersnap

Bordtennisafdelingen v/ Afbud

Bowlingafdelingen v/Mette Leiling

BJJ v/Anders Michaelsen

Cykelafdelingen v/Johannes Risbjerg

Dykkerafdelingen v/Morten Rasmussen

Floorballafdelingen v/ Afbud indlæg sendt til Idrætskontoret

Fodboldafdelingen v/Julie Jørgensen

Golfafdelingen v/ Afbud indlæg sendt til Idrætskontoret

Gymnastikafdelingen v/Afbud

Judoafdelingen v/Morten Bollesen

Motionsafdelingen v/Mikael Bork

Orienteringsafdelingen v/Karsten Jørgensen

Sejlsports- og Kajakafdelingen v/Afbud indlæg sendt til Idrætskontoret

Skytteafdelingen v/Michael Randrup

Idrætskontoret v/Mette Hansen-Hersnap MH

 

 

Formanden Gunnar Nørager bød velkommen til bestyrelsesmødet og kunne konstatere at det sene tidspunkt ikke umiddelbart havde gjort fremmødet større.

 

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 20. maj 2022

Referatet godkendt.

  1. Orientering fra afdelingsformænd 

 

Bowlingafdelingen
Mette Leiling Allerførst er det en fornøjelse at fortælle, at vi netop har fået to guldmedaljer ved
DM i Oldboys/-girls, som blev spillet i Odense i weekenden 1-2/10.
Vi var 5 PI’er, som stillede op (alle kvinder) og som sagt blev det til to guldmedaljer – Hanne Larsen
i klassen 60+ og Helle Hornbæk i klassen 50-59 år. Derudover blev det også til en bronzemedalje til
Karin Vinsløv, der vandt sammen med hendes double-makker.
En rigtig fin weekend med god bowling og masser af hygge – indlæg følger i PolitiIdræt.
Som beskrevet i PolitiIdræt i sommer blev vores 1. holds damer skubbet ud af Ligaen.
Af hensyn til sporten egentlig OK, da det var et hold med ganske unge piger, der vandt – og de er
vigtige for at holde sporten i gang.
Konsekvensen er desværre, at 2. holdet blev skubbet ud af 1. division, da en klub ikke kan have to
hold i samme række. Derfor er 2. holdet nu blevet splittet i to, som spiller nede i rækkerne.
I denne sæson (22/23) er der således kun 4 hold i kvindernes 1. division, hvilket betyder meget få
kampe.
Dette forhold har jeg bedt Danmarks Bowlingforbund om at forholde sig til.
Iflg. Forbundet er DM ledelsen påbegyndt arbejdet, men i tillæg er jeg blevet spurgt om jeg eller
en anden fra klubben vil deltage i en tænketank. Dette har jeg indvilget i og afventer pt
information om afholdelse af første møde.
Derudover pågår også en del arbejde i forbundets regi i forhold til at udvikle damebowling og gøre
det mere attraktivt at spille i klub.
Som jeg også nævnt på mødet tilbage i maj vil vi rigtig gerne have flere medlemmer.
Vi har derfor talt om at arrangere en PI Bowlingdag evt. som familiedag.

Og her har vi brug for at få lidt hjælp til at få spredt budskabet.
Stationsturneringen har tidligere været afholdt, men det har ikke været muligt de senere år. Vi vil
rigtig gerne afholde den igen, men oplever at det er småt med opbakningen.
Sidst men ikke mindst vil jeg lige nævne at vi har 40 års jubilæum til næste år, d. 6. april.

 

EB
Fælles Julefokost
Lørdag den 26. november på station Amager, indbydelsen er på hjemmesiden og I må gerne dele
budskabet i jeres respektive afdelinger.

MH
Idrætskontoret
Husk artikler til bladet, der er nogle afdelinger, der halter lidt efter. Husk vi får ca.150.000 kr. for
artikler til bladet af DPIF.

GN
Generalforsamling
Få det udbredt og sørg for at der bliver stor opbakning til generalforsamlingen til marts 2023
Æresbevisninger
Tiden nærmer sig, de skal sendes til Mette i løbet af december 2022, så de kan blive vendt på
bestyrelsesmødet. Mette sender propositionerne med når tiden nærmer sig. Næsten alt er muligt,
så hold jer ikke tilbage.
Støtteforeningen PI’s Venner
Støtteforeningen PI’s venner giver støtte, blandt andet judo og gymnastik har ansøgt. Se mere på
hjemmesiden og del Støtteforeningen PI’s Venner med jeres medlemmer.
4 x DPM
Vi afholder 4xDPM i badminton, bordtennis, håndbold og skydning til efteråret den 11. – 12.
oktober.
DHL

Vi deltoger onsdag den 31. august i Fælledparken. Vi var selvkørende sammen med PI-
Nordsjælland. Der var telt, pølser og trøjer og godt humør.
12. januarmødet/fødselsdag
Det bliver fredag den 13. januar kl. 9.00 i Valby med efterfølgende frokost. Mette skriver ud.
4. Meddelelser fra hovedkassereren

KKJ
Politi
Der søges om forlængelse af tilskuddet.
Regnskaber
3. Kvartal sendes ud om lidt.

5. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde fredag den 13. januar 2023 kl. 9.00 i kantinen i
Valby