DPM i Viborg 10. november 2021

Danske politimesterskaber i bowling 2021

 

 

 

Viborg Politiidrætsforening har i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund fornøjelsen at invitere til de danske politimesterskaber i bowling 2021.

 

Politimesterskabet vil blive afholdt

 

Onsdag den 10. november 2021 kl. 0900-1600.

 

Mesterskaberne vil blive afviklet i Bowlinghallen Viborg, Tingvej 2, 8800 Viborg.

 

 

Discipliner:      Individuelt (single) og par (double) – se propositionerne.

 

Startafgift:       400 kr. pr. spiller. Beløbet dækker deltagelse i både single og double samt skoleje, såvel herrer som damer (150 kr.), og forplejning - morgenmads- og frokostbuffet med 1 øl/vand til (250 kr.).

 

Betalingerne kan foretages til:  

Reg.nr. 1551. Konto nr.: 0007514565. – Viborg PI eller mobilpay 61159024 (Jens Claumarch)  Husk at anføre navn og PI forening.

 

Betalingsfrist:

Senest mandag den 22. oktober 2021.

 

Ved afbud efter den 29. oktober 2021, refunderes det indbetalte beløb ikke.

 

Tilmeldingen: Tilmelding skal ske til Jens Claumarch på mail jcl001@politi.dk senest:

                                

                                                          mandag den 22. oktober 2021

 

Ved tilmelding anføres også navn på evt. doublemakker.

Anføres der ved tilmeldingen ikke et navn på en doublemakker, vælger DPIF´s sportsudvalg en doublemakker.

Indledende kampe starter kl. 10.00 (ved max 28 tilmeldte = 14 baner) Ændringer kan forekomme, såfremt der er flere tilmeldte.

Ønsker om starttidspunkt tilgodeses i så fald i videst mulige omfang.

Kugler i bowlinghallen er til fri afbenyttelse, og bowlingsko er inkluderet.

 

Transport:        Er ved deltagernes egen foranstaltning.

 

Forplejning:    Morgenmad fra kl. 09.00 til 11.00.

                           Frokostbuffet fra kl. 12.00 til 14.00. Der er inkluderet en sodavand/øl til frokosten.

 

Præmier:          Der spilles om Dansk Politiidrætsforbunds medaljer samt sponsorerede gaver fra Viborg PI.

 

 

                    I disse Corona-tider, så skal det nævnes at stævnet afvikles efter gældende retningslinjer og

                           anbefalinger, og at der derfor kan forekomme ændringer i forhold til selve indbydelsen.

                                                                    

 

Med venlig hilsen

 

Jens Claumarch, formand,

Viborg Politiidrætsforening

 

 

Følgeskrivelse  af 30. august 2021 fra Politiet Idrætsforening København

 

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen til DPM i bowling i Viborg arrangeret af Viborg PI, får I hermed nogle praktiske oplysninger.

Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI-København.

Der arrangeres indkvartering fra den 9. - 10. november – nærmere følger.

Der gives et tilskud på 2 kr. pr. km + brobizz med 4 personer i bilen – jo færre i bilen jo mindre tilskud.

PI-Københavnafholder ud over tilskud til transport udgifterne til startgebyr, overnatning og forplejning på stævnedagen.

 

VIGTIGT: Ønsker manIKKEat deltage i indkvartering eller spisning, SKALdette meddelesIdrætskontoret ved tilmelding.

 

Tilmelding til Idrætskontoret pi-kbh@pi-kbh.dk eller mha167@politi.dk

 

 

                                           SENEST MANDAG DEN 22. OKTOBER 2021

 

                                                            På PI-Københavns vegne

 

Gunnar Nørager

                                                            Formand