Følgeskrivelse til DPM i Padborg

    POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

                    Telefon  35 21 92 70                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                             5. marts 2019

Kære alle sammen.

 

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen til DPM i bowling i Kruså arrangeret af Padborg PI, får I hermed nogle praktiske oplysninger.

Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.

 

Tilmelding på mail til cbe007@politi.dk

 

Der arrangeres indkvartering fra den 13. til den 14. maj – nærmere tilgår.

 

Afhængig af antal af deltagere vil transporten foregå i bus. Såfremt der ikke er nok deltagere, og det økonomisk ikke kan betale sig, vil transporten foregå i private biler.

Der gives et tilskud på 2 kr. pr. km + brobizz med 4 personer i bilen – jo færre i bilen jo mindre tilskud.

PI-Københavnafholder, udover tilskud til transport, udgifterne til startgebyr, overnatning og forplejning på stævnedagen.

 

VIGTIGT: Ønsker manIKKEat deltage i indkvartering eller spisning, SKALdette meddelesIdrætskontoret ved tilmelding.

 

Tilmelding og betaling til Idrætskontoret

 

 

SENEST DEN 4. APRIL 2019

 

På PI-Københavns vegne

 

     Gunnar Nørager

                                                 Formand                                          /cb

                                                                           

Indbydelse til DPM 14. maj i Padbort

DANSKE POLITIMESTERSKABER I BOWLING 2019.

 

 

Padborg Politi Idrætsforening har i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund hermed fornøjelsen at indbyde til De danske Politimesterskaber i bowling 2019.

 

Tid:                Tirsdag den 14. maj 2019 med 1. start kl. 09:00. (Bowlinghallen åbnes kl. 

                      08:00.)

 

Sted:              GrænseBowling, Harkærvej 13, 6340 Kruså

                      Telefon: 74 67 14 14

Hjemmeside: https://gransehallerne.dk/

 

Discipliner:    Individuelt (single) og par (double) – se propositionerne. Max. 90 spillere.

                     

Startafgift:    Kr. 380,- pr. spiller. Afgiften dækker deltagelse i både single og double, såvel damer som herrer (kr. 150,-), samt forplejning (kr. 230,-).

                      På tilmeldingslisten anføres også navn på doublemakker.

                      Anføres der ved tilmelding ikke navn på doublemakker, vælger vi doublemakker.

                      Kugler i bowlinghallen er til fri afbenyttelse, bowlingsko er inkluderet.

 

Tilmelding:    Tilmelding skal ske senest den 4. april 2019 på mail til Jørgen Pedersen jpe012@politi.dk og cc kasserer Pia J. Falsig Uekermann pfa002@politi.dk

Indledende kampe kl. 09:00 og kl. 11:00. Ønske om starttidspunkt tilgodeses i videst muligt omfang.

 

Transport:     Ved deltagernes egen foranstaltning.

 

Forplejning:   Morgenmadsbuffet serveres fra kl. 08:00 til kl. 11:00.

Frokostbuffet serveres fra kl. 12:00 til kl. 14:00. Der er inkluderet én lille fadøl eller én stor sodavand i frokosten.

 

Præmier:       Der spilles om DPIF’s medaljer samt evt. ejendomspræmier.

 

Betaling:       Startafgift m.v. indbetales til Padborg Politi Idrætsforening v/ Pia J. Falsig Uekermann, som bankoverførsel til reg.nr.: 8065, konto nr.: 4076795 i Sydbank. Der skal anføres afsender og PM i bowling.

                      Betalingsfrist 4. april 2019.

                      Ved afbud efter 4. maj vil det betalte ikke blive refunderet.

 

Vi glæder os til at byde jer alle velkommen til Kruså.

 

På Padborg Politi-Idrætsforenings vegne

 

Kim Meyer, Formand

Jørgen Pedersen, bowlingudvalget

 

Velkommen til vores hjemmeside

Se rerultatet af Dansk Politimesterskabet 2018 - klik HER