KBU's Bowlingklubbers Uddelingsforenings indkaldelse til generalforsamling 24. maj 2022

Til foreningens medlemsklubber                                                             Rødovre, den 3. maj 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

KBU’s Bowlingklubbers Uddelingsforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes tirsdag den 24. maj kl. 19:30, i mødelokale 2 i Rødovre Bowlinghal.

Dagsorden jf. foreningens vedtægter (se kbu.dk):

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

5. Eventuelt

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er samtlige medlemmer, dvs. de 37 bowlingklubber i Storkøbenhavn, der var medlemmer af Københavns Bowling Union, da Unionen blev opløst. Hver klub har 1 stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Ud over hver klubs repræsentant kan en bisidder overvære generalforsamlingen.

Ad punkt 2. Bestyrelsens beretning for årene 2019 ff. Vedlagt.

Ad punkt 3. Regnskaber for 2019, 2020 og 2021 vedlagt.

Ad punkt 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bente Makholm

Sekretær

 

Bestyrelsens beretning for årene 2019 ff.

Uddelingsforeningen holdt sin sidste generalforsamling i foråret 2019. Da vi skulle planlægge generalforsamlingen i maj 2020 havde Coronaen slået til, og på grund af forsamlingsforbud mm blev der ikke indkaldt til generalforsamling. Det fandt bestyrelsen forsvarligt, idet der normalt ikke er vigtige beslutninger, der skal gennemføres jævnfør vedtægterne. Igen i foråret 2021 var der tvivl om det var forsvarligt at afholde generalforsamling med de restriktioner, der måske kunne være gældende i maj. Men nu, hvor Corona ikke anses for en samfundskritisk sygdom og Danmark igen er helt uden epidemirestriktioner er det på tide at foreningen igen afholder sin generalforsamling ifølge foreningens vedtægter.

Som det nok er observeret, så er Lars Jacobsen stoppet med at bowle og deltager ikke mere i bowlingrelateret arbejde. Derfor har han trukket sig som formand for foreningen. Da bestyrelsen jævnfør vedtægterne er selvsupplerende, har den resterende bestyrelse spurgt Martin Guldager, som også er formand for DBwF Øst, om han kan udfylde posten som formand, og det han har sagt ja til. Martin er derfor indtrådt som formand fra foråret 2022.

2019 var det første år, hvor det ”endelig” var gået op for medlemsklubberne, at der kunne søges om tilskud til deltagelse i både mesterskaber og stævner, og det gjaldt såvel ungdom som seniorer og old boys/girls.

Da bowlinghallerne blev nedlukket i marts 2020 på grund af Corona, og dermed kunne se frem til manglende indtægter, modtog bestyrelsen forslag til at støtte de bowlinghaller, som foreningens medlemsklubber spiller i. Vi besluttede hurtigt at støtte hallerne med 250 korner pr. licenserede bowlingspiller i medlemsklubberne, fordelt forholdsvist til de privatejede haller. Det betød at vi udbetalte 215.000 kroner til hallerne. Vi har modtaget mange positive reaktioner på denne støtte, fra både hallerne men også fra klubberne og enkeltmedlemmer.

På grund af Corona, blev flere arrangementer aflyst eller ikke afholdt i 2020 og i 2021, hvorfor der ikke var den store uddeling af støtte til spillerne.

Men nu håber vi at bowlingen igen er oppe på normalt niveau, og at der kommer flere ansøgninger om tilskud, selv om midlerne svinder. Jf. sidste regnskab for 2020 og den uddeling, der allerede er foretaget i dette forår, er der cirka 40.000 kr. tilbage i foreningen. Når disse er uddelt, opløses foreningen automatisk. Det forventer vi sker i løbet af det næste års tid.

Hermed overgives beretningen til generalforsamling.

Bente og Leif Makholm,

som har skrevet beretningen pga. formandsskiftet.

 

(Ønsker man at se regnskabet, kan det rekvireres ved at sende en mail til filihunkats@gmail.com. vh Lena)

DBwF Øst Damebowling Dialogmøde 16. juni 2022

Kære alle

På det sidste dialogmøde den 27. marts var der et stort ønske om, at vi også fremover løbende ville afholde dialogmøder.

 

Vi vil derfor invitere til endnu et dialogmøde:

 

Torsdag den 16. juni 2022 kl. 19:00

Mødet afholdes atter i Rødovre Bowlinghal.

 

Hvis det er muligt, så vil vi gerne vide hvor mange der kommer til dialogmødet – så tilmeld Jer gerne.

 

Hvis der er behov for det, så vil vi forsøge at etablere mulighed for at deltage digitalt (via teams).

 

Vi glæder os til at se Jer.

 

 

På mødet vil vi fortælle om:

  • hvordan det ser ud med tilmeldingen af samarbejdshold til dameturneringen
  • men der vil også være tid til løs snak med hinanden

 

Som udgangspunkt kan du læse mere om samarbejdshold på forbundets hjemmeside (klik her)

 

Vi arbejder i øjeblikket på at få beskrevet proceduren for:

  • registrering af atleter på et samarbejdshold
  • løbende kontrol af atleter på et samarbejdshold

Dette er procedurer som vi skal udarbejde i samarbejde med vores aktivitetskoordinator – men beskrivelsen er forhåbentlig på plads inden sommerferien.

 

Bemærk, at det fortsat er muligt at få din klub tilføjet på en åben liste, hvis klubben mangler en anden klub at samarbejde med. Endnu er der ikke klubber der har benyttet denne hjælp, men vi håber da, at I vil bruge denne mulighed, hvis I gerne vil i kontakt med andre klubber vedrørende et samarbejde i den kommende sæson.

 

 

På arbejdsgruppens vegne

Bente

 

 

 

 

Sommerevent lørdag den 18. juni 2022 på Amager

Invitation til
Sommerevent 2022
Lørdag den 18. juni

- Lav et hold på 4 personer og tilmeld jer hurtigst muligt!

Der dystes i mange kreative discipliner, hvor alle kan være med.

Holdene skal bestå af 4 personer, og er der min. en pige på holdet har man sikret sig det
første point allerede! – men i bund og grund er sammensætningen underordnet.
Eneste krav er, at du er medlem af PI-København. (indmeldelse mulig ved tilmelding)

Med i prisen er:
- De fedeste aktiviteter hvor der dystes mod hinanden…. Hvis vejret er med os skal
sejlklubbenes nye gear måske afprøves :o)
- Grillpølser i de fedeste og hyggeligste omgivelser på Kastrup havn.
- Øl, cider og sodavand i løbet af dagen.
- Aftensmad hvor der vil være Fri fadøl, cider og sodavand.
- Præmier til de bedste hold
- OG det famøse TILLIDSBINGO. Hvis du ikke kender det, er det i sig selv grund nok
til at melde sig til!

Det praktiske:
Eventet vil finde sted Lørdag den 18. juni 2022 fra kl. 13 på Amager
- Vi mødes ved Sejlsports- og Kajakafdelingens klubhus på Kastrup Havn.
- Festen fortsætter på Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup.
Der er en egenbetaling på 600 kr. pr. hold (150 kr. pr. mand)
– hvilket som sagt bl.a. er for fri bar hele dagen, to måltider og en masse aktiviteter og
præmier!
Betaling ved tilmelding!
Tilmelding til idrætskontoret mha167@politi.dk eller undertegnede på ebn002@politi.dk
hvor holdnavn, holdkaptajns navn og e-mail, samt navn på de øvrige 3 på holdet skal
oplyses, og overførsel på mobilepay til 61694693 (Ea Nielsen)
Dato for seneste tilmelding er onsdag den 1. juni (men helst så hurtigt som muligt)
Håber vi ses til endnu et fantastisk event.

De bedste hilsner

Mette Hansen-Hersnap og Ea Nielsen
På vegne af PI-København

Online netværksmøde - Senior

Online netværksmøde – Senior

Det er et netværk, hvor klubber der er interesserede i seniorudvikling, kan sparre med hinanden. Målet er at erfaringer, ideer, fejltagelser og succeser spredes ud til interesserede klubber i hele bowlingsporten. Yderligere skal der skabes netværk både lokalt og nationalt klubber imellem, hvilket skal skabe muligheder for samarbejde imellem klubber, drevet af klubber.

 

Strategiaftale og opstart af netværk

Der vil ved dette netværksmøde være fokus på aktiviteter og genstart – igen igen. Det første oplæg vil Charlotte Leen fra Fyn og Mikael Brændeskov fra Aalborg fortælle om processen ved at hente en idé ét sted fra, og tilpasse det til en anden lokation og dermed også en anden bowling-kultur. Herefter vil I blive fordelt i diskussionsgrupper, hvor perspektiverne for den enkelte deltager/klubber, i forhold til konceptet ”regional breddeturnering klubber imellem”. 2. del af mødet vil have fokus på opstarten efter en lang corona-periode. Først vil der være en præsentation af nogle fokuspunkter til opstart efter corona og fastholdelse af medlemmer fra udviklingskonsulenten, og herefter vil der være diskussion i grupper omkring hvilke udfordringer I møder i Jeres klubber, samt hvordan I kan håndtere disse.

 

Program for dagen

Aktivitet

Tid

Intro ved konsulent

18.30 – 18.35

Oplæg om pensionist-turnering i Nordjylland v/ Mikael Brændeskov og Charlotte Leen.

18.35 – 18.55

Diskussion deltagerne imellem: hvordan kan vi lave regionale, turneringer for andre målgrupper, klubber imellem.

18.55 – 19.20

Opsamling fælles, med de vigtigste pointer fra grupperne

19.20 – 19.30

Pause: påfyld af kaffe

19.30 – 19.40

Oplæg fra konsulent: I gang igen ”post-Corona” – udfordringer og glæder.

19.40 – 19.55

Diskussion deltagerne imellem: hvilke udfordringer møder vi i genstarten, hvordan løser vi det. Idé-generering klubber imellem.

19.55 – 20.15

Opsamling fælles, med de vigtigste ”Take-Home Messages” fra grupperne.

20.15 – 20.25

Afrunding

20.25 – 20.30

 

Dato og tidspunkt:       21. april kl. 18.30 – 20.30

 

 

Tilmelding:                 klubservice@bowlingsport.dk - Med oplysning om klub, deltagernavn og mail

 

Tilmeldingsfrist:            15. april.

 

Spørgsmål:                    Camilla Salling Olsen cso@bowlingsport.dk

Online netværksmøde - Børn og unge

Online netværksmøde – Børn og unge

Det er et netværk, hvor klubberne, der er interesserede i børn og unge udvikling, kan sparre med hinanden. Målet er at erfaringer, ideer, fejltagelser og succeser spredes ud til interesserede klubber i hele bowlingsporten. Yderligere skal der skabes netværk både lokalt og nationalt klubber imellem, hvilket skal skabe muligheder for samarbejde imellem klubber, drevet af klubber.

 

Strategiaftale og opstart af netværk

Der vil ved netværksmødet være fokus på 2 ting; rekruttering af børn og unge igennem kommunalt samarbejde og opstart af et parasport hold for børn og unge.

Der vil være et oplæg omkring rekruttering af børn og unge igennem kommunalt samarbejde af Bowlingklubben SAS. Herefter vil deltagerne blive fordelt i diskussionsgrupper, hvor perspektiverne for den enkelte deltager/klubber vil blive vendt.

I 2. del af mødet vil der være et oplæg fra Bowlingklubben Ravnsborg, omkring opstarten af et parasport hold i en klub. Herefter vil der være diskussion i grupper omkring perspektiver for den enkelte deltager/klub.

 

Program for dagen

Aktivitet

Tid

Intro ved konsulent

18.30 – 18.35

Oplæg fra bowlingklubben SAS omkring rekruttering af børn og unge og samarbejde med kommune

18.35 – 18.50

Diskussion deltagerne imellem, med udgangspunkt i oplægget fra SAS

18.50 – 19.20

Opsamling fælles med de vigtigste pointer fra grupperne

19.20 – 19.30

Pause

19.30 – 19.40

Oplæg fra Bowlingklubben Ravnsborg, omkring opstart af et hold for børn med særlige forudsætninger

19.40 – 19.55

Diskussion deltagerne imellem, med udgangspunkt i oplægget fra Ravnsborg

19.55 – 20.15

Opsamling fælles med de vigtigste pointer fra grupperne

20.15 – 20.25

Afrunding

20.25 – 20.30

 

Dato og tidspunkt:       20. april kl. 18.30 – 20.30

 

 

Tilmelding:                 klubservice@bowlingsport.dk - Med oplysning om klub, deltagernavn og mail

 

Tilmeldingsfrist:            d. 15. april.

 

Spørgsmål:                    Mads Svendsen-Tune mst@bowlingsport.dk

PI-Kbh's sommerevent lørdag 18. juni 2022

Se indbydelsen - Klik HER

Stil et hold på 4 personer - heraf mindst 1 kvinde.

I tilmeldingsgebyret er der indeholdt fri øl hele dagen.

Indbydelse Dommerkursus

Danmarks Bowling Forbund indbyder til dommerkursus onsdag d. 23/2 2022 kl. 18.00 – 20.30 i Køge Bowling Center. Underviser på kurset er Martin Guldager. Klubber opfordres til tilmelding af nuværende dommere, der ikke har været på kursus de seneste to år, samt alle nye dommere. Kursisterne optages i den rækkefølge tilmeldingerne indgår.

Det er gratis at deltage, og der bydes på vand/kaffe og et stykke kage. DBwF dækker ikke transportomkostninger. Kursisterne opfordres til at downloade dommerhåndbogen fra hjemmesiden. Håndbogen udleveres også i en miniudgave på kurset.

Dato og tidspunkt: onsdag d. 23. februar kl. 18.00 – 20.30

Tilmelding: klubservice@bowlingsport.dk Med oplysning om klub, deltagernavn og mail

Tilmeldingsfrist: torsdag d. 17. februar

Spørgsmål: Mads Svendsen-Tune mst@bowlingsport.dk

Kurset afholdes ved minimum 5 deltagere Kurset har et loft på 18 deltagere

DBwF inviterer damerne til dialog møde 13. januar kl. 19 i Rødovre

Se invitationen - Klik HER

 

Stine har givet udtryk for, at hun gerne vil deltage.

Tilmedling - se invitationen

Deadline for tilmelding er 11. januar 2022