PI-København holder Generalforsamling torsdag 3. marts 2022 kl. 1700

Se invitationen - Klik HER

 

Tilmelding til webmasteren på filihunkats@gmail.com eller direkte til Idrætskontoret på

pi-kbh@pi-kbh.dk

 

 

Kommende mærkedage

Juleafslutning:  Tirsdag den 14. december 2021 kl. 17 - Leon og Susanne arrangerer

Klubmesterskab: Tirsdag den 31. maj 2022 - Leon er tovholder

Afslutningsfest: Lørdag 11. juni 2022 - Dame 1 arrangerer

 

Referat af Afdelingsmødet 31. august 2021

 

Afdelingsmøde i Politiets Bowlingklub

31/8-2021 kl. 19:15

 1. Valg af dirigent 

Mette Leiling blev forslået og accepterede valget.

Hun konstaterede at mødet var lovligt indkaldt

 1. Valg af stemmeudvalg 
  Stemmeudvalget blev nedsat. Camilla og Susanne meldte sig.
 2. Formandens beretning 
  Formandens beretning ligger på vores hjemmeside, men Stine fortalte at den hovedsageligt indeholder kedelige Corona relaterede informationer.
  Der var ingen, der havde kommentarer til formandens beretning.
 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab 
  Der er omkring 57.000 kr. i overskud, men det er pga. Corona. Der var en lille trykfejl, der gjorde at der var 10 kr. forskel på aktiver og passiver, men den blev fundet senere på mødet.
 4. Fastsættelse af særkontingent 
  Uændret
 5. Behandling af indkomne forslag 
  Der er ikke indkommet nogle forslag
 6. Valg af 

Formand (Anette Elling) Genopstiller ikke (går af i utide) 
Valgt blev Stine Melchiorsen 

Næstformand (Stine Melchiorsen) Var ellers villig til genvalg
Valgt blev Mette Leiling

Kasserer (Lena Dahl) Villig til genvalg 
Lena blev valgt

Sekretær (Anne Bech) Villig til genvalg 
Anne blev valgt

Spilleudvalgsformand (Leon Hansen) Villig til genvalg 
Leon blev valgt

Spilleudvalg (Susanne Steffensen) Villig til genvalg 
Susanne blev valgt

Suppleant (René Petersen) Villig til genvalg 
René blev valgt

Revisor (Lisa Herner) Ønsker ikke genvalg 
Jørgen Jonassen blev valgt til revisor

 1. Eventuel
  Der blev spurgt ind til Jubilæumsfesten, og der er en fornemmelse af at den nok skal blive til noget, men der er ikke mere information på nuværende tidspunkt.

  Lena er ved at gøre klar til at sende en ny medlemsliste ud, så hun ønsker sig så inderligt at vi sender eventuelle opdateringer til hende så hurtigt som muligt.

  Pga. corona har vi jo betalt for noget vi ikke har fået, og bestyrelsen har besluttet at betale de fleste af disse penge tilbage. Dem, der har betalt for meget kontingent får 1000 kr. retur, men det kræver at Lena får reg. nr og konto nr. fra de medlemmer, der skal have penge retur.

  Der vil på næste klubmøde blive fortalt mere om trøjebeholdningen, og om nødvendigt kan vi nedsætte et trøjeudvalg.

  Initiativtager til denne bowling klub og formand igennem mange år, Lars Jakobsen meddelte desværre at han stopper som medlem i klubben. Vi ønsker Lars al muligt held og lykke fremover, og tusind tak for mange års tro tjeneste.

  Der er mulighed for at tjene lidt ekstra skattefri kroner, hvis man har lyst til at udføre arbejde i forbindelse med opsætning og nedtagning af Bolig, Mad og Design messen i Forum i efterårsferien (onsdag og søndag). Sidst blev det til cirka 180 kr. i timen, men da det er skattefrit, skal pengene bruges på noget der tilnærmelsesvis kan forklares som bowling relateret. (Der er dog vide grænser for brugen af pengene). Kontakt en fra bestyrelsen, hvis I vil have mere at vide.

  Vores dommervagter er blevet fordelt. I nærmeste fremtid sender Stine listen ud. HVIS man ønsker at bytte vagt SKAL man kontakte Pia.

  Så blev der delt jubilæums krus ud

  Mette og bestyrelsen sagde tak for god ro og ordenen

 

Antallet af fremmødte medlemmer blev optalt til 30 – bestyrelsen incl.

 

Referent René Pedersen

Kontingent retur

På grund af nedlukning af bowlinghallen i forbindelse med Coronaen er bestyrelsen blevet enige om at tilbagebetale kontingent á kr. 1.000 til de berørte medlemmer.

Send derfor dit kontonummer til Filihunkats@gmail.com 

Der er pr. 1/9 overført kr. 1000 til de medlemmer, hvis kontonummer jeg allerede har.

 

Venlig hilsen

Kasseren 

 

Indkaldelse til afdelingsmøde 31. august 2021

POLITIETS BOWLINGKLUB 

Stiftet den 6. april 1983 

 

Farum den 28. juli 2021 

 

 

 

Indkaldelse til afdelingsmøde Tirsdag d. 31. august 2021, kl. 19.15 I Glostrup Bowling Center 

 

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted. Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6. 

 1. Valg af dirigent 

 1. Valg af stemmeudvalg 

 1. Formandens beretning 

 1. Kasserens beretning om det reviderede regnskab 

 1. Fastsættelse af særkontigent 

 1. Behandling af indkomne forslag 

 1. Valg af 

Formand (Anette Elling)Genopstiller ikke (går af i utide) 

Næstformand (Stine Melchiorsen)Villig til genvalg 

Kasserer (Lena Dahl)Villig til genvalg 

Sekretær (Anne Bech)Villig til genvalg Spilleudvalgsformand (Leon Hansen)Villig til genvalg Spilleudvalg (Susanne Steffensen)Villig til genvalg 

Suppleant (René Petersen)Villig til genvalg 

Revisor (Lisa Herner)Ønsker ikke genvalg 

 1. Eventuel 

 

 

Forslag der ønskes behandlet  mødet skal være næstformanden i hænde senest 8 dage inden mødet, den 23. august 2021. 

 

Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af egne drikkevarer. Menuen er ikke kendt endnu, men vil blive meldt ud  snart vi ved mere. 

Tilmelding til spisning sker til Stine Melchiorsen.  afdelingens vegne 

 

Stine Melchiorsen 

 Afd. næstformand 

Generalforsamling PI-København

PI-København afholder den årlige generalforsamling                                             

 

 

torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.00 nærmere info vedr. sted tilgår

 

Dagsorden, jf. PI-Københavns love § 12 stk. 2:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg – følgende er på valg:

 

Formand

FU - medlem

Regnskabskontrollant

               

 1. Uddeling af æresbevisninger
 2. Eventuelt

 

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, og ønsker man at deltage i denne spisning, skal tilmelding ske til Idrætskontoret pi-kbh@politi.dk  senest den 30. september 2021.

 

 

Forretningsudvalget     

Referat af Afdelingsmøde 10. marts 2020

Afdelingsmøde 10. marts 2020

 

 1. Valg af dirigent:

Mette blev valgt og styrede det fint.

 1. Valg af stemmeudvalg:

Camilla R og Anne B

 1. Formandens beretning:

Lars informerede, at den var tilgængelig på vores hjemmeside. Han supplerede lige med det sidste som var sket siden jan 2020. Ingen spørgsmål fra salen.

 1. Kasserens beretning:

Lena fremlagde regnskabet. Der var ingen spørgsmål

 1. Fastsættelse af særkontigent:

Det blev uændret. 150 kr.

 1. Behandling af indkomne forlag.

Bestyrelsen fremlagde, at der ikke skulle være passive medlemmer i klubben. Begrundelse, at medlemmer som midlertidig er kørt træt af spillet, altid er velkommen tilbage igen. Det blev vedtaget ved håndsoprækkelse med 2/3 flertal som reglerne foreskriver.

 1. Valg af Formand. Lars ønsker ikke genvalg efter at have siddet i bestyrelsen i 37 år heraf 35 år som formand. Nu må der nye kræfter til. Tak for din store indsats for klubben.

Anette Elling er nu ny formand for PI Bowling.

7a.  Valg af næstformand. Stig har ønsket at afgå i utide.

Stine Melchiorsen overtager denne post

7b. Valg af Sekretær. Anne Nygaard har siddet i 6 år og ønsker ikke genvalg.  

       Anne Bech er nu ny sekretær i PI Bowling.

7c. Suppleant. Heidi Rasmussen har siddet i 6 år og ønsker ikke genvalg.

       Rene Petersen er ny suppleant.

7d. Revisor. Stine Melchiorsen går af.

       Lisa Herner er nu ny Revisor i PI Bowling.

7e. Spilleudvalg (Susanne Steffensen) ønsker genvalg.

       Susanne Steffensen fortsætter i spilleudvalget.

Festudvalg.

Den ny bestyrelse tager beslutning om det.

 

Eventuel.

Lars fik en gave af klubben for tro tjeneste. Den blev han vist glad for.

Rene: Der blev trukket lod om et par gaver. Det var vores spærrespil.

Vi har haft nogle medlemmer som har rundet:  Steffen, Keld, Peter og Daniella fik hver en lille gave.

Ole H fik også på forskud, da han fylder senere på året.

Jens: Der bliver banefordeling 1. tirsdag i måneden. Hvis dame 1 kommer i liga, er de undtaget, da der skal   ligaolie på.

I kan stadigvæk melde jer til Store PI 100 års fest. Tilmelding til Lars Jacobsen. Pris medl. 200 kr. og påhæng 600 kr.

Lars slutter af med god arbejdsløst til ny bestyrelse og tak til den afgående.

Tak for god ro og orden.

 

Anne Nygaard (Afgået sekretær)

Indkaldelse til afdelingsmøde 10. marts 2020

                                             
          POLITIETS BOWLINGKLUB 
                     Stiftet den 6. april 1983

 

 

Hvidovre den 23. januar 2020

                                                                                                                                                Indkaldelse til afdelingsmøde

Tirsdag d. 10./3. - 2020 kl. 19.15

I Glostrup Bowling Center

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kasserens beretning om det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af særkontigent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af             Formand (Lars Jacobsen)                          Genopstiller ikke,                 .

                            Sekretær (Anne Neven Nygaard).                Ønsker ikke genvalg

                            Suppleant (Heidi Rasmussen).                     Ønsker ikke genvalg

                            Revisor (Stine Melchiorsen) på valg.           Villig til genvalg

                               Spilleudvalg (Susanne Steffensen)          Villig til genvalg

 

 8. Eventuel

 Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 1./3.-20 inden mødet.

 Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af egne drikkevarer..

Menuen ej kendt endnu

Tilmelding til spisning sker til Pia Bendt.

 På afdelingens vegne

Lars Jacobsen

Afd. Formand

Referat af Afdelingsmøde 12. marts 2019

Referat fra Afdelingsmøde d. 12. marts 2019

 

Lars indledte med at sige velkommen til alle fremmødte. Der var godt besøgt med ca 33 medlemmer.

Ad 1) Jørgen Jonasen blev valgt til dirigent. Han oplyste, at indkaldelsen var lovligt varslet.

Ad 2) Der ville blive valgt stemmeudvalg, hvis det bliver nødvendigt. (Det blev der ikke)

Ad 3) Lars fortalt kort om årets beretning, som han meddelte, lå på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.

Ad 4) Der var ikke nogen spørgsmål til regnskabet så det blev godkendt.

Ad 5) Fastsættelse af særkontigent. Dette forbliver uændret.

Ad 6) Ingen indkomne forslag

Ad 7) Nu til punktet med valg.

Der var en fra bestyrelsen som ikke ønskede genvalg. Klaus fratræder sin position som næstformand, og tak for indsatsen.

Her blev Stig Baasch indsat og Lena overtager pladsen i bestyrelsen som kassere.

Bestyrelsen ser nu således ud:

Formand:                                         Lars Jacobsen 

Næstformand:                                 Stig Baasch 

Kasserer:                                          Lena Dahl 

Sekretær:                                         Anne Neven Nygaard             

 Spilleudvalgsformand:                    Leon Aner Hansen

 Bestyrelsesmedlem:                        Pia Bendt

 Suppleant:                                       Heidi Kondrup Rasmussen

 Spilleudvalg:                                    Susanne Steffensen

Intern Revisor:                                 Stine Melchiorsen

Ad 8) Evt. Lars informerede om møde med hallens ledelse. Klubberne var indkaldt til møde om hallens fremtid. Ledelsen modtog klager/forslag til efterretning, og klubben har givet hallen indtil påske med at rette op på forholdene.

Rengøring og afrydning er blevet lidt bedre, men når der mangler sæbe/håndklæder, kan vi godt lige meddele det i baren.

I forhold til mad, er der lavet aftale med restauranten i stueetagen, at vi kan bestille og så bliver det leveret op.

Det var ikke stor stemning for indisk hver tirsdag, og samtidigt er det for dyrt i længden.

Maden betyder meget for mange medlemmer, da vi kommer direkte fra job og ikke har spist inden træning. Det social liv har stor betydning for klubben.

Bestyrelsen har været ude og snuse om der er andre haller som alternativ.

Der er kikket på Herlev og Grøndal.

Herlev:

Her kan vi får samme træningstid. Tirsdag 17-19

Økonomi bliver omtrent det samme.

De kan pt. Kun tilbyde burger i baren. ”Måske der kan laves en ordning med dagens ret”

De kan ikke tilbyde skabe. De har ventelister p.t.

Lokale hvor vi kan sidde samlet, er ikke lige i nærheden af banerne, og tit udlånt/lejet ud.

Afstand (kørsel) til Herlev er nok lidt det samme som til Glostrup, for medlemmerne.

Grøndal:

Her kan vi får samme træningstid. Tirsdag 17-19

Vi vil økonomisk kunne sparre et pænt beløb på årsbasis, hvilke MÅSKE gør, at vi kan spille kampe gratis.

Mad kan bestilles i cafén ude i Grøndalscentret, som så bliver leveret i hallen.

Der er ledige skabe vi kan leje.

Der er to mødelokaler i hallen som kan benyttes.

Nogle vil nok opleve længere vej og andre kortere.

 

Rødovre og Tårnby har ikke været i spil, da det enten er for dyrt, eller formanden trækker sig.

 

Der vil blive sendt en føling ud via mail til alle medlemmer, så bestyrelsen har en ide om hvad medlemmerne syntes.

Ellers gik Afdelingsmøde fint, med afslutning på Dalle Valle med spisning. Tak for god ro og orden.

Anne Neven Nygaard – Sekretær

Indkaldeselse til Afdelingsmøde 12. marts 2019

                                                                                                                                                                                                                                                          14. februar 2019

Indkaldelse af Afdelingsmøde

Tirsdag d. 12/3-19 kl. 19.15

I Glostrup Bowling Center

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning om det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af særkontigent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af       Næstformand (Klaus Schmidt) på valg.  Stiller ikke op.

                            Kasserer (Stig Baasch) på valg.              Villig til genvalg

                            Spilleformand (Leon Hansen) på valg.    Villig til genvalg

                            Suppleant (Heidi Rasmussen) på valg.    Villig til genvalg

                            Revisor (Stine Melchiorsen) på valg.       Villig til genvalg

       8. Eventuel

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 1/3-19 inden mødet.

 

Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af kr. 50,- pr. person.

Menuen ej kendt endnu

Tilmelding til spisning sker til Pia Bendt.

 

På afdelingens vegne

Lars Jacobsen

Afd. formand

 

 

Afdelingsmøde 13. marts 2018

    POLITIETS BOWLINGKLUB 
                     Stiftet den 6. april 1983

 

København den 6. februar 2018

 

                                

 

Indkaldelse til Afdelingsmøde

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 1915

I Glostrup Bowling Center

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

 

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmeudvalg

 3. Formandens beretning

 4. Kassererens beretning om det reviderede regnskab

 5. Fastsættelse af særkontingent

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Valg af    Formand, Lars Jacobsen, villig til genvalg

                  Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt, villig til genvalg

                  Sekretær, Anne Neven Nygaard. Villig til genvalg

                  Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen, Villig til genvalg

                  Spilleudvalg, Susanne Steffensen, Villig til genvalg

                  Revisor, Stine Melchiorsen. Villig til genvalg

 8. Eventuelt.

   

  Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 8 dage inden mødet.

   

  Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af kr. 50,- pr. person. Menuen ej kendt endnu.

   

   

  På afdelingens vegne

   

  Lars Jacobsen

  Afd. formand