Medlemsmøde tirsdag den 14. januar 2020

Kære Bowlere

Formanden har indkaldt til klubmøde på tirsdag den 14. januar 2020 kl. 19

Klubmøde tirsdag den 12. november kl. 19.15

Kære Bowlere

Formanden har indkaldt til klubmøde på tirsdag den 12. november kl. 19.15

Klubmøde tirsdag den 16. april kl. 19.15

Så er der tid til et klubmøde. Kom og vær med, og hør det sidste nye, eller om der er nogen, som har "rundet" og får et par flasker, eller kom selv med et par ord, hvis der er noget, du synes fungerer godt, eller om der er noget, der kan gøres bedre, eller blot hygge sammen med os andre eller ??? Ja, mulighederne er mange. 🙂

Fortæring ved Afdelingsmødet 12. marts

“Der er spisning efter mødet, som vi forventer kun tager 45 min.
Der er bestilt mad til os på Rest. Dalle Valle på Hovedvejen i Glostrup til kl. 2015.
Skulle du ikke have været til træning tirsdag den 5, og ikke blevet skrevet på listen, så fortvivl ikke, vi har en flydende reservation, men du må gerne give formanden besked på mail lja002@outlook.dk
eller ring til ham på 2574 7254. gerne så hurtigt som muligt og senest søndag den 10. marts 2019.”
 
Hilsen
Lars

Indkaldeselse til Afdelingsmøde 12. marts 2019

                                                                                                                                                                                                                                                          14. februar 2019

Indkaldelse af Afdelingsmøde

Tirsdag d. 12/3-19 kl. 19.15

I Glostrup Bowling Center

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning om det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af særkontigent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af       Næstformand (Klaus Schmidt) på valg.  Stiller ikke op.

                            Kasserer (Stig Baasch) på valg.              Villig til genvalg

                            Spilleformand (Leon Hansen) på valg.    Villig til genvalg

                            Suppleant (Heidi Rasmussen) på valg.    Villig til genvalg

                            Revisor (Stine Melchiorsen) på valg.       Villig til genvalg

       8. Eventuel

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 1/3-19 inden mødet.

 

Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af kr. 50,- pr. person.

Menuen ej kendt endnu

Tilmelding til spisning sker til Pia Bendt.

 

På afdelingens vegne

Lars Jacobsen

Afd. formand

 

 

Generalforsamling i PI-København 7. marts

PI-København afholder den årlige generalforsamling

 

torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00 i Færdselsafdelingens Kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby

 

Dagsorden, specificeret, jf. PI Københavns love § 12 stk. 2:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år
 6. Behandling af indkomne forslag:
 7. Valg – følgende er på valg:

 

Næstformand                     Claus Hansen (konstitueret næstformand tilgået forretningsudvalget 240918 jf. § 14.9)                                 Villig til valg                                  

Hovedkasserer                   Kristian Kjær Jensen                 Villig til genvalg

 

Regnskabskontrollant      Vilhelm Jensen                           Villig til genvalg                                                       

                    

 1. Uddeling af æresbevisninger:

                                                 

                                                  PI-Københavns Jubilæumsfad

                                                  PI-Københavns Holdpokal

                                                  Æresnåle i sølv og guld

                                                                                                                   

 

 1. Eventuelt

 

 

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, og ønsker man at deltage i denne spisning, så tilmelding til Idrætskontoret tlf. nr. 3521 9270 eller mail til cbe007@politi.dk senest 27. februar 2019.

 

Ea Busch Nielsen

FU-medlem 

Afdelingsmøde 13. marts 2018

    POLITIETS BOWLINGKLUB 
                     Stiftet den 6. april 1983

 

København den 6. februar 2018

 

                                

 

Indkaldelse til Afdelingsmøde

Tirsdag den 13. marts 2018 kl. 1915

I Glostrup Bowling Center

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

 

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

 

 1. Valg af dirigent

 2. Valg af stemmeudvalg

 3. Formandens beretning

 4. Kassererens beretning om det reviderede regnskab

 5. Fastsættelse af særkontingent

 6. Behandling af indkomne forslag

 7. Valg af    Formand, Lars Jacobsen, villig til genvalg

                  Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt, villig til genvalg

                  Sekretær, Anne Neven Nygaard. Villig til genvalg

                  Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen, Villig til genvalg

                  Spilleudvalg, Susanne Steffensen, Villig til genvalg

                  Revisor, Stine Melchiorsen. Villig til genvalg

 8. Eventuelt.

   

  Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 8 dage inden mødet.

   

  Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af kr. 50,- pr. person. Menuen ej kendt endnu.

   

   

  På afdelingens vegne

   

  Lars Jacobsen

  Afd. formand

Afdelingsmøde 13 Marts

Medlemsmøde Tirsdag 22 August
Referant : Leon.
 
Formand Lars Jacobsen bød velkommen til den nye sæson
 
Medlemsmøder holdes normalt efter behov dvs. hidtil ca. hver anden måned.
Hvis behovet bliver større vil vi selvfølgelig afholde medlemsmøder med kortere interval.
Meddelelse om medlemsmøde vil normalt blive givet på vor hjemmeside.
 
Vores webmaster, Peter Ingolf, har desværre måtte melde sig ud pga. en skade, hvorfor vi mangler en webmaster.
Interesserede kan henvende sig til formanden.
Peter har dog beredvilligt indvilget i at fortsætte til en ny er klar på banen.
 
Bestyrelsen har besluttet, at ALLE spillere får en ekstra kamptrøje til sæsonen.
Praktikken omkring dette vil blive meddelt senere.
 
Det er besluttet at der fremover trækkes lod om banerne på alle træningsaftener undtagen tirsdagen før en kampweekend hvor der var ønske om at holdene trænede sammen.
Normalt vil bane 1 blive brugt til instruktion om bowlingspillets mange finesser. Instruktionen foretages af vor diplomtræner Lars Jacobsen.
Så er der noget du ikke synes fungerer eller vil have finpudset så mød op på bane 1 om tirsdagen.
 
Der var ros fra spilleudvalget for den hurtige tilbagemelding, men ris for de mange afbud til september måneds kampe. Vi har således været nødt til at aflyse 3. damers første kamp på grund af manglende spillere.
De udfyldte skemaer vil snarest blive udsendt, således at du kan se hvilke kampe du skal spille.
 
Der blev opfordret til at tilmelde sig PI’s venners bankospil torsdag den 12. oktober 2017. Der henvises iøvrigt til opslag andetsteds på hjemmesiden.