Referat af bestyrelsesmødet 19. oktober 2021

Bestyrelsesmøde den 19/10-21
Alle til stede.
Vi holder medlemsmøde den 26.10.21 kl. 19
Mads Ny skal have fødselsdagsgave er fyldt rundt
Trøjesituationen: Vi har ingen herre str.: L og XL
Mette undersøger markedet, de skal være hvide og med logo, derefter kan vi danne
et trøjeudvalg (Dorthe) ønsker at være med.
DPM
Politimesterskab bliver afholdt i Viborg den 10. november.
Stationsturneringen er aflyst 2021, p.g.a manglende tilslutning.
Tirsdagstræning: Vi skal træne i vores polititrøjer, da de giver tilskud.
Hver 2.uge kan man få træning, evt. ved hjælp af Rene.
De første 4 baner omvendt bowling, grundtræning den første 1.time 1 gang om
måneden.
Rene undersøger trænerkursus.
Julefrokost:
Den 14.12.21 i Glostrup, lidt sjov bowling inden vi spiser.
Lena vil godt vide når Anne har udleveret trøjer.
Lena skal overføre tilskud til 2 chauffører der kørte til Vordingborg, da det er uden
for HT området.
Vi skal give tilskud til kørsel. Max 2 biler pr. hold.
Stine undersøger tilskud fra forbundet.
Klubmesterskab: 31-5-22
Fest evt. 11-6-22 Festudvalget er Damernes 1.hold
Referent Anne

Referat af FU-møde 8. februar 2021

Referat FU – møde mandag den 8. februar 2021 kl. 1500

på Idrætskontoret

 

Formand Gunnar Nørager – (GN)

Næstformand Claus Hansen – (CH) afbud

Kasserer Kristian Kjær Jensen (KKJ)

FU – Medlem Ea Busch Nielsen (EBN)

Idrætskontoret - Mette Hansen-Hersnap (MH)

 

 

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 9. december 2020.

 

Referatet blev godkendt.

 

 

 1. Orientering fra formand

 

GN

 

Status 2021

12. januar-mødet forløb godt og det var rart så mange var med på teams. Alle der har hjulpet med jubilæumsvideoen har fået en personlig hilsen på mail, som tak for hjælpen. Claus og Gunnar arbejder videre med, om vi kan få jubilæumvideoen på politi-intra. København 5x5km blev en større succes end vi havde regnet med, så vi betaler igen startgebyret for de af vores medlemmer, som ønsker at deltage, derudover laver vi selv nogle lodtrækningspræmier, det er Ea og Mette som er tovholder på dette

 

 

 1. Orientering fra øvrige FU-medlemmer.

 

KKJ

 

Regnskab 2020

Regnskabet 2020 er revideret - overskud på 529.973,05 kr.

 

 

Tilskud fra Københavns Politi

Tilskud på kr. 180.000,- for 2021 er sendt til overførsel, men endnu ikke modtaget på PI’s konto. Der er også bevilget tilskud på kr. 180.000,- i 2022.

 

 

4 x DPM og Jubilæumsfest

Docken er der stadigvæk uvished om, men Kristian er på sagen. Vi har ansøgt om dækning af det fulde beløb i DIF og DGI’s corona-hjælpepulje.

 

Nyt medlemskartotek/hjemmeside

Vores nye hjemmeside kommer til at hedde www.pi-kbh.dk. Vi er i fuld gang med at lave den nye hjemmeside og medlemskartoteket, vi forventer stadigvæk, at det kommer op at køre i løbet af februar 2021. Vi får brug for hjælp fra afdelingerne, men afdelingerne får besked når vi klar til at skyde det hele i gang.

 

IT-udgifter, FU

FU’s faste årlige bevilling til IT ændres til at kunne ske efter behov. Dette skulle betyde mindre udgifter for PI-København.

 

 

 1. Orientering fra Idrætskontoret

 

MH

 

Bestyrelsesmøde

Mette sender referatet, selv om der mangler et indlæg fra fodbold, det følger senere.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen den 11. marts kl. 17.00 udskydes på ubestemt tid, der indkaldes til en ny generalforsamling jf. PI´s love, når corona-situationen tillader det.

 

Årsberetning

Den mangler stadigvæk fra skydning og fodbold.

 

Instagram

Vi har fået en henvendelse fra Anders fra BJJ vedr. instagram. Vi undersøger det, da ingen i FU har erfaring med dette ej heller idrætskontoret.

 

Artikel til bladet

Mette vil lave en artikel i idrætsbladet som beskriver muligheden for at dyrke mange forskellige sportsgrene i PI, det sociale mm. og et link eller QR-kode til jubilæumsvideoen.

 

Repræsentantskabsmøde

30. og 31. maj 2021 i Odense. Der må gerne deltage 2 fra hver afdelingsbestyrelse, Mette skriver ud til formændene - DPIF vil gerne have et hurtigt svar.

Mailadresse

pi-kbh@politi.dk

 

 

 1. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.

 

Næste FU-møde – fastsat til den 22. marts 2021 kl. 15.00

 

 

Mette Hansen-Hersnap/Idrætskontoret

Referat af PI-bestyrelsesmøde 15. januar 2021

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt fredag den 15. januar 2021 kl. 9.00 på Teams

 

Mødedeltagere:

 

Formand Gunnar Nørager - GN

Næstformand Claus Hansen - CH

Kasserer Kristian Kjær Jensen - KKJ

FU – medlem Ea Busch Nielsen - EBN

 

Badmintonafdelingen v/Mette Hansen-Hersnap

Bordtennisafdelingen v/Poul-Erik Sloth Andersen

Bowlingafdelingen v/Lena Dahl

BJJ v/Anders Michaelsen

Cykelafdelingen v/Johannes Risbjerg

Dykkerafdelingen v/Morten Rasmussen

Floorballafdelingen v/Lasse Kallehauge

Fodboldafdelingen v/Julie Jørgensen

Golfafdelingen v/Dan Berthelin

Gymnastikafdelingen v/Rasmus Agerskov Schultz

Judoafdelingen v/Morten Bollesen

Motionsafdelingen v/Mikael Bork

Orienteringsafdelingen v/Jan Kofoed

Sejlsports- og Kajakafdelingen v/Brian Lüthje

Skytteafdelingen v/Michael Randrup afbud

Idrætskontoret v/Mette Hansen-Hersnap MH

 

 

Formanden Gunnar Nørager bød velkommen til bestyrelsesmødet.

 

 1.  

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 6. oktober 2020

Referatet godkendt.

 

2. Orientering fra afdelingsformænd

(Webmasteren Lena har valgt kun at kopiere indlægget fra Bowlingklubben. De øvrige afdelingers indlæg kan ses på PI´s hjemmeside www.politiidraet.dk )

Bowlingafdelingen

Lena Dahl Bowlingsporten er for nedadgående – ikke kun hos Politiets Bowlingklub, men over hele landet. Tidligere havde vi på kvindesiden Ligaen, 1.-3. division og rækkerne, nu er der kun Ligaen, 1. division og så 4-mandshold. Hos mændene er der lidt flere deltagere, og dermed flere divisioner. Det sidste år er vi gået fra 51 medlemmer til 47. Det har været et rigtigt svært år for bowlingklubben. Vi holdt afdelingsmøde 10. marts 2020, og dagen efter lukkede landet ned, og dermed også bowlingsporten. Vores formand gennem 35 år valgte at gå af, og vores næstformand var langtidssyg, så udskiftningen i bestyrelsen var både Formand, Næstformand, Sekretær og Suppleanten. Formanden er rimelig ny i vores klub, og desværre er der alvorlig sygdom i nærmeste familie, så derfor er hun fritaget for bestyrelsesarbejdet. Næstformanden har også været meget ophængt både på arbejdet og privat. Pga. af Covid 19 har der kun været mulighed for at holde ganske få bestyrelsesmøder. Bowlinghallen åbnede igen i august, og vi fik indhentet de kampe, som vi manglede fra foråret. Der var nogle, som ikke ønskede at bowle pga. coronaen, og derfor var vi nødsaget til at trække et herrehold i august. På kvindesiden fik vi igen et hold i Ligaen og et hold i 1. division, da begge hold vandt deres puljer. På herre siden er det status quo med et hold i 2. div., 1 hold i 3. div. Og et hold i Østrækken, samt et Mixhold. I den nye sæson fik vi bowlet et par kampe, inden der delvist blev lukket ned igen. Hallen blev opdelt af minestrimmel, så vi kunne træne max 10 i hver bås, men ingen måtte spille kampe undtaget for ligaen. Og det hele blev så lukket ned igen i december måned. Stationsturneringen blev ikke færdigspillet. Og vi kommer nok først i gang igen til efteråret. DPM blev heller ikke gennemført

 

3. orientering fra FU og kontoret – herunder gennemgang af emneliste

GN

Jubilæumsvideo

En stor tak til Rasmus, Elisabeth med flere, for den helt fantastiske video, som vil blive delt, så alle medlemmer for den at se.

 

 GN

Nye og civile medlemmer

Vi skal være opmærksom på at nye medlemmer ved, at de repræsentere politiet som idrætsforening, når de bliver medlem af PI-København. Vi skal kunne stå inde for dem, da de muligvis får adgang til evt personlige oplysninger, mail, tlf. mm.

 

GN

Skydning - Actioncard

FU hjælper i øjeblikket skytteafdelingen med et actioncard, så deres medlemmer (politiansatte) kan opbevare og transportere ammunition til skydebanen i deres fritid.

 

GN

Repræsentantskabsmøde

Det bliver afholdt den 30. og 31. maj på Scandic i Odense. FU sørger for et tema, der bliver max 1. tema.

 

GN

Ildsjælepris

PI-København har indstillet Mogens Voigts til politidirektørforeningens ildsjælepris, den er blevet godkendt.

 

 KKJ

Docken

PI-København har betalt depositum og forudbetaling for leje af Docken til 4 x DPM og Jubilæumsfest i 2020. Der er betalt i alt kr. 118.000,- til DPM x 4 og kr. 278.000,- til Jubilæumsfesten – I alt kr. 396.000,-. Vi fik af Docken lov til at bruge penge til et lignende arrangement indenfor ét år. Docken blev ved møde meddelt, at DPM x 4 ikke afholdes i 2021 og Jubilæumsfesten foreløbig er udskudt til 2025. Vi har forespurgte ved mødet med Docken, om vi kunne bruge pengene til andre arrangement (f.eks. generalforsamling m.m.) Docken er ikke vendt tilbage og Docken har endnu ikke svaret på den senerefremsendte mail. Der er måske en mulighed for via DGI/DIF at få dækket noget af tabet til DPM x 4 festen.

 

KKJ

Medlemssystem/hjemmeside

De er indgået kontrakt med Zakobo ApS om levering at ny medlemssystem med opkrævning af kontingent via betalingskort. Der er i den forbindelse indgået betalingsløsning med Nets (dankort) og Swedbank (andre kort). Medlemmernes kortoplysninger beror ikke hos Zakobo, men hos administrator af betalingsløsningen. Der er QuickPay ApS, der benyttes som betalingsgateway. QuickPay ApS er ansvarlig for den krypterede transaktion mellem Medlemmernes betalingskort og Nets A/S.

I løbet af februar sendes mail til de enkelte afdelinger med anmodning om at videresende den til deres civile medlemmer. Medlemmerne skal herefter selv registrere deres oplysninger via vores hjemmeside. Medlemmernes kommende betaling vil blive den samme som tidligere.

I kontrakten indgår endvidere en hjemmeside, der er under udarbejdelse.

Ligeledes er der et regnskabsprogram tilknyttet systemet. Aftalen med Zakobo ApS koster ca. 37.500,- årligt. Nogle hidtidige udgifter spares i forbindelse med aftalen.

 

Regnskabsprogrammet afprøver jeg p.t. og det kan herefter tilbydes de afdelinger, som måtte ønske det. Modulet indeholder udover et regnskabsprogram også en hjemmeside og kan tilbydes for et engangsbeløb på kr. 2.000,- pr. afdeling (PI-København vil betale udgiften).

 

KKJ

Generalforsamling/medlemsmøder:

Jf. PI’s love skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af 1. kvartal. Den er indtil videre planlagt til d. 11. marts. FU afventer myndighedernes udmeldinger om forsamlingsforbud m.m. inden der tages stilling til en udsættelse. Medlemsmøder i afdelingerne skal jf. PI’s love afholdes inden udgangen af 2. kvartal. Den enkelte afdelings love/vedtægter/regulativ kan dog indeholde anden bestemmelse. Afdelingerne blev opfordret til at afholdes medlemsmøder, når det kan lade sig gøre. De kan evt. afholdes via Teams, Skype m.m.

 

MH

Artikler

Artikelliste for 2021 sendes vedhæftet sammen med referatet.

 

 

 

4. Meddelelser fra hovedkassereren

KKJ

Regnskab 2020:

Regnskabet for 2020 er færdigt. Det kan komme små ændringer ved gennemgang af bogføringer m.m. Regnskabet viser et overskud på ca. kr. 525.000,-. Baggrunden for dette er ikke budgetteret tilskud fra Københavns Politi, ekstra statstilskud, ingen DHL, manglende DPM’er). De afdelinger, som ikke forbrugte hele deres tilskud for 2020 fik i december overført den resterende del af deres tilskud.

 

Budget 2021:

Budgettet blev gennemgået. Afdelingerne fik i december mail om deres tilskud for 2021. Budgettet afspejler de seneste års regnskaber.

 

Tilskud fra Københavns Politi:

Københavns Politi har bevilget tilskud på 180.000,- pr. år i 2021 og 2022. Derefter skal der igen søges om forlængelse af tilskud.

 

5. eventuelt

 

Indstillinger

De indsendte er gennemgået.

 

Dan Berthelin

Gjorde opmærksom på Center for frivilligt socialt arbejde, materialet er vedhæftet

 

6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde er 31. maj i Odense

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. maj 2020

 

Bestyrelsesmøde den  Referat 18.5-20

Alle mødt, Pia via videolink/telefon.

 

 1. Udmeldte medlemmer

           Camilla Poulsen og Henrik Scharnberg

 

       2. Vedtægter skal ændres ifølge det gamle referat

 

       3. Hold tilmelding.

           Vi tilmelder 2 herrehold 6 mands

           1 Herrehold 3 mands

           2 Damehold 6 mands

 

       4. Opgavelisten

           Regnskab               Lena

           Licens                     Lena

           Tøj, referater og reservemad Anne

           Mad                        Rene

           Dommervagter      Pia

 

       5. Vi reserverer 12 baner i første omgang

 

           Referent Anne

 

Referat af bestyrelsesmøde 4. februar 2020

Hvidovre d. 5. februar 2020

Referat af bestyrelsesmøde, afholdt d. 4. feb 2020 kl. 1900

Til stede: Lars Jacobsen, Lena Dahl, Leon Hansen, Pia Bendt og Heidi Rasmussen

 1. P.I. Københavns 100 års fødselsdagsfest, hvor der er fest den 20. maj 2020 kl. 1700 på Dokken, Bestyrelsen besluttede af prisen i Bowlingklubben var 200,- pr. medlem og kr. 600,- for gæster, tilmelding og betaling via Lars. Sidste frist for tilmelding 20. marts 2020
 2. Indbydelse til P.I. Københavns Generalforsamling, den 5. marts 2020 kl. 1700 i Valby, m. spisning tilmelding til Lars senest den 18. februar 2020.
 3. Deltagelse i Danmarks Bowling Forbunds repræsentantskabsmøde den 21. marts 2020 i Fredericia. Der ønskes frivillige til at tage til dette møde, da der kan komme væsentlige ændringer af holdsammensætning og spillemåde. Tilmelding senest den 8. marts 2020 tal med formanden om dette.
 4. Bowlingklubben mangler p.t. et festudvalg, evt. interesserede bedes rette henvendelse til bestyrelsen.
 5. Bestyrelsen drøftede det kommende afdelingsmøde, og den efterfølgende sammensætning af bestyrelse, når formand, sekretær og suppleant forlader bestyrelsen. Der er p.t. ikke nogen, der har budt ind med deltagelse i arbejdet, men vi håber at det er fordi medlemmerne er i tænkeboks. Evt. interesse for arbejdet kan evt. drøftes med den nuværende bestyrelse.
 6. Danske Politimesterskaber 2020. Bowlingklubben har fremsendt forslag til DPIF og P.I. København om en arrangementsdato den 25. maj 2020, der afventes godkendelse til dette.
 7. Vedtægterne blev drøftet, og der er enighed om, at fremlægge forslag om at fjerne passivt medlemskab i Bowlingklubben. Baggrunden er, at vi er eneste afdeling med dette, og vi har ikke nogen begrænsning i, at medlemmerne kan komme tilbage når de er klar til at spille igen. For stort administrativt arbejde for kasserer og P.I. København, med dette.
 8. Eventuelt. Klubmesterskab afholdes den 26. maj 2020. Hjemmesiden er til informationer og ikke til personlige kommentarer mellem medlemmer, det tages medlemmerne mellem.

Der afholdes månedsmøde den 11. februar, med orientering om ovenstående.

Ref. Lars

Referat af møde 6. januar 2020 med PI`s forretningsudvalg

Møde med store PI 6/1-20

 

Vi var blevet indkaldt til en snak om løst og fast.

De var ikke utilfredse, men de var i gang med at tage en snak med de forskellige afdelinger.

De var interesseret i om de kunne hjælpe med noget i klubben.

 

De spurgte om stationsturneringen var død.  Lars fortæller, at der stadig er 11 hold, så turneringen forløber fint.

Der var lidt i tvivl om klubben var aktiv.

Vi fortalte, at klubben lever i bedste velgående. Om vores træning og efterfølgende socialt samvær.

Store PI´s bestyrelse spurgte ind til DPM.

Lars og Lena fortæller, at der ikke er megen interesse. Spillerne gider tage tværs over landet for at deltage. Det har nok noget at gøre med, at de selv skal bruge feriedage m.m.

 

Store PI og os, kan ikke beslutte om DPM skal nedlægges. Den beslutning kan kun DPF tage.

Det blev besluttet, at der bliver afholdt DPM i år. Der bliver i indbydelsen skrevet at ” hvis interessen ikke er for afholdelse af DPM, bliver 2020 sidste gang.

Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2019

Bestyrelsesmøde d. 5/2-19

Tilstede: Lars – Leon – Pia – Stig – Heidi og Anne

Fraværende: Klaus

 

Lars har været til bestyrelsesmøde i Store PI.

Det går godt –

Vi har fået vores tilskud ( kr.)  igennem.

Store PI fylder 100 år i år 2020. Der vil komme mere info senere.

 

Ligesom sidste år holder Store PI der arrangement på Amager hvor alle på tværs af idrætsklubberne kan deltage.

Se mere på Store PI hjemmeside.

 

Dansk Politi Mesterskab bliver i år afholdt i Padborg d. 13-14/5-19

Vi skal lave 2 artikler til bladet. Deadline 6/6 og 19/11

 

Vi holder afdelingsmøde d. 12/3-19.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1/3.19

 

Anne Nygaard

Sekretær.

Indkaldelse til Afdelingsmøde tirsdag 12. marts 2019

                                                                                                                                                                                                                                14. februar 2019

 

Indkaldelse af Afdelingsmøde

Tirsdag d. 12/3-19 kl. 19.15

I Glostrup Bowling Center

 

Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde, nævnte tid og sted.

Dagsordenen til mødet vil være jf. vedtægterne § 6.

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmeudvalg
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning om det reviderede regnskab
 5. Fastsættelse af særkontigent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af       Næstformand (Klaus Schmidt) på valg.     Stiller ikke op.

                            Kasserer (Stig Baasch) på valg.                 Villig til genvalg

                            Spilleformand (Leon Hansen) på valg.      Villig til genvalg

                            Suppleant (Heidi Rasmussen) på valg.      Villig til genvalg

                            Revisor (Stine Melchiorsen) på valg.        Villig til genvalg

       8. Eventuel

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 1/3-19 inden mødet.

 

Afdelingen vil gerne være vært med lidt fællesspisning, mod betaling af kr. 50,- pr. person.

Menuen ej kendt endnu

Tilmelding til spisning sker til Pia Bendt.

 

På afdelingens vegne

Lars Jacobsen

Afd. formand

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2018

Bestyrelsesmøde 28/8-18

 

1: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Heidi forespurgte om alle de nye havde fået deres licenskort. Det har de.

2: Siden sidst

5 Nye spillere

Luffe – Rene – Birthe – Jacques og Lisa

2 Spillere holdt op.

Christoffer og Roland

Der er kommet ny daglig leder i hallen (Lasse). Der er møde i hallen om fremtiden d. 4/9-18. Lars og Pia deltager.

3. Sponsorer + sponsorat

Lars er blevet kontaktet, om vi vil give et bidrag til handicap Bowling, som skal i Japan. Vi vedtog, at det ville klubben gerne. 2000 kr. Vi stiller dog et krav, at der skal laves en artikel med lidt billeder fra turen, som vi kan bruge i Politibladet.

Lars vil lave et oplæg vedr. sponsorat fra Henrik Rolff Schamberg firma.

4. Liga budget

Vi har 2 weekender og en 2 enkelte ture. Der er ikke i budgettet sat af til ligaholdet. Da budgettet blev lavet, var der ikke udsigt til 1. damer skulle spille i Liga.

5. Hold + Træning

Kedelig opstart. Spilleudvalget havde problemer med at få puslespillet til at gå op.

Det blev besluttet, at vi 1 gang om måneden (1. tirsdag) skulle trække lod og baner og samtidig spærre træne.

Spærre træning i den første time og i time 2 alm.

6. Dommervagter

Dommervagter bliver fordelt på møde d. 4/9-18 hvor Lars og Pia deltager.

7. Evt

Der var intet.

8. Næste møde

Der bliver indkaldt til bestyrelsesmøde når der er behov.

 

Anne Nygaard

Sekretær.

 

Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2018

Bestyrelsesmøde 15/4-18

Næsten alle var tilstede undtagen Stig.

Vi talte om det udsendte oplæg vedr. Spillerforeningen STRIKE. Der mangler info om dens eksistensberettigelse – økonomi – hvad vil de have indflydelse på.

Snak om nye medlemmer:

Vi skal byde nye medlemmer 4 stk. velkommen lige så fint som vi modtag den store gruppe sidste sæson. Bestyrelsen har indtryk af at alle nye/gamle er blevet blandet godt.

Hold tilmelding til næste sæson.

2x6 mandshold damer

1x3 mandshold damer

3x6 mandshold herre

1x3 mandshold herre

1x3 mandshold mix

 

Klubmesterskab:

Bliver afholdt d. 22/5-18

Der deltager 15 herre og 15 damer i spillet om klubmesterskabet

36 til spisning. Medlemmer skal selv betale for mad og drikke. 89 kr. for mad

Alle spiller 3 serier. Herefter går 8 herre og 8 damer videre til trinfinaler

ALLE SKAL spille i klubtøj.

 

Alle kan deltage i Store PI fællesarrangementer. De kan findes på politisport.dk

 

Vi beholder de antal baner som i denne sæson til næste år. 13 stk.

Hvis der er mange til træning må vi spille 7 mand om en kugleretur.

 

Opstartsfest d. 25/8-18

Bestyrelsen opfordre medlemmer til at melde sig til at arrangere fest d. 25/8-18. Tilskud fra klubben er 5000 kr. Resten er egenbetaling.

 

Anne Nygaard

Sekretær

 

Referat af bestyrelsesmødet 15. april 2018

POLITIETS BOWLINGKLUB 
                     Stiftet den 6. april 1983

 

 

Hvidovre den 18. april 2018

 

Bestyrelsesmøde den 17. april 2018.

Mødet kun orienterende, da der kun var 3 medlemmer og 1 spilleudvalgsmedlem til stede.

Formanden orienterede om hallens fremtid, samme priser i forbindelse med klubaktiviteter i den kommende sæson, og ingen ændring i vore træningstider.

Antal hold drøftet med spilleudvalget, og det bl.a. besluttet at ud over de hold der har været 2017 – 2018 bliver der yderligere tilmeldt 1 mix-hold.

Dette for at alle kan få et antal serier, og ikke som den netop afsluttede sæson, hvor damernes 3. hold kun fik meget få kampe. Dette afhjælpes ved, at disse damer på 3. holdet også får mulighed for at spille mix med overskydende herrespillere, eller de der ønsker at være med.

2 personer har ønsket optagelse i P.I., Henholdsvis Birthe Brøndsted og Jaques Odér.

Der var enighed om at disse måtte komme, og også at der ikke ville blive optaget flere spillere i og til den kommende sæson.

Der blev også stillet forslag om, at afslutningsfesten den 26. maj aflyses, eller rettelig ændres til en opstartsfest, der kunne ligge den 18. august 2018.

Således passeret.

 

Med venlig hilsen

Lars Jacobsen

Bestyrelsesmøde 17 april 2018

Referat fra afdelingsmøde d. 13. marts 2018

 

1.     Valg af dirigent 

2.     Valg af stemmeudvalg

3.     Formandens beretning 

4.     Kassererens beretning om det reviderede regnskab

5.     Fastsættelse af særkontingent

6.     Behandling af indkomne forslag

7.     Valg af    Formand, Lars Jacobsen, villig til genvalg

                Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt, villig til genvalg

                Sekretær, Anne Neven Nygaard. Villig til genvalg

                Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen, Villig til genvalg

                Spilleudvalg, Susanne Steffensen, Villig til genvalg

                Revisor, Stine Melchiorsen. Villig til genvalg

8.     Eventuelt.

 

 

Formanden Lars Jacobsen byd velkommen, efter et godt måltid mad.

 

Ad 1.  Jørgen Jonassen

Ad 2. Der blev ikke valgt et stemmeudvalg.

Ad 3. Formanden informerede om, at beretningen lå på hjemmesiden. Lars supplerede dog med lidt mere til beretningen, hvor han f.eks. takker for at alle i klubben for at være gode til at blive rystet sammen.

Lars fortalte, om at formanden i alle klubber under P.I. ikke mere behøver at være politi. MEN der skal være en politi i bestyrelsen.

Lars har talt med en af halejerne Steen Daugaard, som har givet garanti, dog mundtligt, at hallen også er eksisterende efter sommerferien.

Formanden opfordre medlemmerne at træne i vores klubtrøjer.

Lars sluttede af med at takker for godt samarbejde til bestyrelsen samt spilleudvalget.

Ad 4. Kassereren takker for at alle for at betale til tiden.

Regnskabet ser fint ud. Der var ingen spørgsmål

 

Ad 5. Særkontingent forbliver uændret.

Ad 6.  Ingen omkomne forslag.

Ad 7. De bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev alle genvalgt.

Ad 8. Anne Marker spørger om hvorfor der kun er 3 kampe pr. halvår i deres række.

Lars svarer, at klubben ikke har indflydelse på hvor mange kampe der spilles i hver række. Det afhænger af hvor mange hold de er tilmeldt.

Bestyrelsen går videre med spørgsmålet, og vender tilbage med svar.

Ole Olesen spørger om hvorfor vi ikke har nogle Mix-hold.

Svar: Det er svært at have mixhold, da de spillere så er låst til dette hold.

Spg: Kan der komme en mail ud inden medlemmet har en dommervagt.

Svar:  Listen med dommervagter ligger på hjemmesiden, og nej det burde ikke være nødvendigt.

Spg: Dommerkurser.

Svar: Bestyrelsen undersøger om nye kurser, og vender tilbage med datoer.

 

Gl. Bluser blev udbudt til 50 kr. stykket. Betaling via kontonummer

Det blev aftalt at Stoffer hjælper Susanne med herre 1.

Vores Webmaster håber at der er en anden fra klubben som vil overtage hjemmesiden. Han er p.t. ikke medlem af klubben. Lena Dahl vil gerne overtage opgaven.

 

Mødet blev afsluttet med at Lars takket for et stort fremmøde.

 

Anne Nygaard

Sekretær

 

 

 

Bestyrelsesreferat 13 Marts 2018

Bestyrelsesmøde 23/1-18

Tilstede: Lars – Claus – Leon – Pia og Anne

Referent :Anne

 

 1. Store PI

 2. DPM

 3. Afdelingsmøde

 4. Fest

 5. Træningsbluser

 6. Klubmesterskab

 7. Afslutningsfest

   

Ad 1) Lars har været til møde i Store PI. Klubben skal lave 2 artikler til bladet.

Store PI har generalforsamling d. 8/3-18.

Der er kommet et forslag vedr. formandsposten i pi klubber. Forslaget går ud på, at det ikke behøver at være en politimand/kvinde eller pensioneret politier der SKAL være formand. Hvis bare der er en politimand/kvinde eller pensioneret politier i bestyrelsen.

Afgørelsen vil i blive orienteret om, i et senere referat.

 

Ad 2) Der er DPM d. 18. april 2018 i Vejle.

 

Ad 3) Den 13. marts 2018 er der afdelingsmøde i klubben. Indbydelse kommer fra formanden.

 

Ad 4) Indbydelse til jubilæumsfest 29. marts 2018 kommer i løbet af 14 dage.

Der blev i sidste referat skrevet at der ville være 2 starter, men bestyrelsen har voteret, og besluttet, at der vil blive dannet 4 mandshold (ligeligt fordelt ift. Snit) 4 serier.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 5) Der henstilles til, at der til træning bliver spillet i klubbluser. Det er store PI som er vores    hovedsponsor, så det er rimeligt, at vi træner i klubbluser.

 

Ad 6) Klubmesterskab bliver afholdt d. 22. maj 2018 i træningstiden. Indbydelse kommer senere.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 7) Afslutningsfest er den 26. maj 2018. Indbydelse kommer senere.

 

Anne Nygaard

Sekretær

 

Bestyrelsesreferat 23 Januar 2018

Bestyrelsesmøde 23/1-18

Tilstede: Lars – Claus – Leon – Pia og Anne

Referent :Anne

 

 1. Store PI

 2. DPM

 3. Afdelingsmøde

 4. Fest

 5. Træningsbluser

 6. Klubmesterskab

 7. Afslutningsfest

   

Ad 1) Lars har været til møde i Store PI. Klubben skal lave 2 artikler til bladet.

Store PI har generalforsamling d. 8/3-18.

Der er kommet et forslag vedr. formandsposten i pi klubber. Forslaget går ud på, at det ikke behøver at være en politimand/kvinde eller pensioneret politier der SKAL være formand. Hvis bare der er en politimand/kvinde eller pensioneret politier i bestyrelsen.

Afgørelsen vil i blive orienteret om, i et senere referat.

 

Ad 2) Der er DPM d. 18. april 2018 i Vejle.

 

Ad 3) Den 13. marts 2018 er der afdelingsmøde i klubben. Indbydelse kommer fra formanden.

 

Ad 4) Indbydelse til jubilæumsfest 29. marts 2018 kommer i løbet af 14 dage.

Der blev i sidste referat skrevet at der ville være 2 starter, men bestyrelsen har voteret, og besluttet, at der vil blive dannet 4 mandshold (ligeligt fordelt ift. Snit) 4 serier.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 5) Der henstilles til, at der til træning bliver spillet i klubbluser. Det er store PI som er vores    hovedsponsor, så det er rimeligt, at vi træner i klubbluser.

 

Ad 6) Klubmesterskab bliver afholdt d. 22. maj 2018 i træningstiden. Indbydelse kommer senere.

Her er der ingen dispensation for tøj. Der SKAL spilles i klubbluser.

 

Ad 7) Afslutningsfest er den 26. maj 2018. Indbydelse kommer senere.

 

Anne Nygaard

Sekretær