Dødsfald

OT / Jan Skovgaard Thygesen er afgået ved døden den 25. januar 2021 efter lang tids sygdom.

 

Anette skrev i en mail til bestyrelsen, at det var var gået hurtigt ned ad bakken siden nytår.

Endvidere oplyste hun, at der på grund af Coronaen kun vil blive afholdt en lille højtidlighed for den nærmeste familie. OT vil blive bisat fra Sundby Kapel fredag den 29. januar 2021 kl. 13.

 

OT var altid glad og udadvendt, når han var i bowlinghallen, og havde altid en munter kommentar. Vi kommer til at savne ham.

Æret være hans minde.

 

Bowlingklubben har sendt en bårebuket.

 

 

Info vedrørende ranking 2020/2021

Kære alle

>

> Snart har vi 1. Rankingstævne i sæsonen 20/21. Vi starter med Odense eventyrstævne lige inden jul.

>

> Corona har stadig indflydelse på vores sport og samfund generelt. Sandsynligvis må vi indstille os på, at vi må være tålmodige og parate til, at alt ikke er som det plejer.

>

> Det har følgende indvirkning på ranking:

> Det er blevet besluttet, at for en finale gennemføres i slutningen af sæsonen, så SKAL der have været afholdt 4 stævner i indeværende sæson. Kommer vi ned på 3, er der ingen finale.

>

> Jeg vil dog opfordre jer til, at deltage i stævnerne alligevel. På den måde kan vi støtte op om vores stævner, klubber og haller.

>

> Giver det anledning til spørgsmål, så kontakt mig endelig.

>

> Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

>

> På bestyrelsens vegne

>

> Ole Skov Kristensen

Orientering fra DBU Øst

Emne: Orientering fra Øst

Denne mail er sendt til alle formænd samt seniorledere/Spilleudvalg (Hvis fundet i Bowlingportalen).

 

Vi er ved at planlægge sæson 2020/2021, og forventer at kunne sende planerne ud til bowlingcentrene i løbet af denne uge.

Derefter skal bowlingcentrene have lidt tid, til at få booket baner, og komme med feedback.

 

Opstart sæson:

10-11. Oktober: Herreliga, 1. division damer og herrer, samt østrækker mix

24-25. Oktober: 2-5. division, samt øvrige østrækker.

 

Der vil være meget lidt tid, til at få bowlingportalen på plads inden d. 10. oktober, men vi gør alt hvad vi kan for at nå det.
Hvis det ikke lykkes, vil vi sende regneark ud til klubberne, med angivelse af spillested og dato samt tid.

 

Øst Pokalcup 2019/2020

Der mangler stadig at blive spillet finaler i Øst Pokalcup for 2019/2020.

Denne afslutning spilles d. 14. november. Yderligere information udsendes til klubberne når vi har detailplanlagt dagen.Med venlig hilsen/Kind Regards

 

Øst PokalCup 2020/2021

Der laves lodtrækning søndag d. 4/10 Kl. 11,00 i Rødovre. Martin Guldager står for lodtrækningen.

1. og 2. runde afvikles 15. november. Yderligere information fremsendes snarest.

 

Holdsammensætninger 2020/2021

Vedhæftet en komplet liste over hvilke hold der spiller i hvilke rækker.
Bemærk: Under 1. division herrer står Joker. De skal spille kamp om oprykning til Liga. Derfor kan dette ændre sig.

 

Damer

Desværre har vi måttet nedlægge vores 2. division damer grundet for få hold.

Vi er både i aktivitetsudvalget og i Øst-udvalget dybt bekymret over dette.

Derfor er der nedsat et dame-udvalg i Øst, som kun består af damer.

Deres opgave er at indhente oplysninger fra øvrige damespillere om hvordan fremtidens dame-bowling kan se ud.

De vil fremlægge deres arbejde, og tænke tanker ud fra en damespillers synspunkt.

Udvalget består af Bente Makholm, Lena Christensen og Alice Andersen.

Tag godt imod dem når de henvender sig.

 

Covid 19

De enkelte haller fastsætter selv reglerne for håndteringen af Covid 19 restriktioner. Det skal kraftigt anbefales, at disse følges, da hallen kan skride til bortvisninger af gæster/spillere.

 

Vi håber at der i disse tider vil være forståelse for evt. småfejl, og skulle der opstå fejl, så kontakt os, så vi kan få rettet disse.

 

Danmarks Bowling Forbund ØST

 

Jens Chr. Hansen
Øst Aktivitetskoordinator

Mob: +45 30 74 93 73

COVID-19 retningslinjer - opdateret 27. august 2020

Læs opdateringerne - klik HER

Vejledning i forbindelse med genåbning af bowlingturneringen

Læs om DBFs anbefalinger - klik HER

Ny medarbejder på Idrætskontoret

Klik HER

Manglende kampe - foreløbig plan

Læs om  Manglende kampe - foreløbig plan - klik HER

DBF - Brev til klubberne

Til Klubberne under Danmarks Bowling Forbund ØST

 

I forbindelse med afslutningen af DBwF´s turnering 2019-2020 planlægges afvikling af de sidste kampe. Disse kampe vil blive spillet i perioden 22. august 2020 til 20. september 2020.

Der er på nuværende tidspunkt ikke booket baner i hallerne i region Øst til afvikling af disse kampe.

 

Vi skal inden 26. juni 2020 have besked om jeres klub har hold, der ikke deltager i de resterende kampe.

 

Vedhæftet findes en foreløbig plan for manglende kampe, denne er kun til orientering.

 

Planen er en midlertidig plan, og der kan derfor komme mange ændringer efterhånden som vi får mel- dinger fra klubber og haller. Kampenes dato og tidspunkt er først endelig når dette fremgår af bow- lingportalen.

 

Forbundets bestyrelse har besluttet at resten af sæsonen kan spilles færdig under nedenstående rammer.

 

 1. Kampe planlægges til afholdelse uge 34-38. Klubberne opfordres til at flytte kampe til afholdelse før uge 34 så- fremt hallerne er åbne. Flytning af kampe skal fortages af hjemmebaneklubben, og skal ske via kampflytningsske- maet på https://bowlingsport.dk/kampflytning/

 

 1. I specielle tilfælde KAN der gives dispensation til at spille telefonkamp, hvis afstanden mellem de 2 klubbers hjemmebane overstige 75 km (Som udgangspunkt kampe på Bornholm) Ansøgning skal sendes til

oest-akti@bowlingsport.dk eller telefon 2671 8445.

 

 1. Op- og nedrykningsregler for atleter suspenderes og der kan spilles på flere hold. (Op- og nedrykning af hold mel- lem rækker/divisioner fastholdes efter endt turnering)

 

 1. Nulstilling af spillede kampe ved trækning af hold er suspenderet. Det betyder, at allerede spillede kampe fasthol- des med det opnåede resultat.

 

 
   

 

 

 

 1. Kampe tabes såfremt der ikke sker fremmøde til planlagt kamp (ligesom i dag) jf. spillereglernes § 12 og § 13, ba- neleje afregnes som vanligt med forbundet.

 

 1. Vi opfordrer selvfølgelig vores klubber til at møde op i ens klubdragt, men der er klubber hvor der spilles i flere for- skellige klubdragter på forskellige hold. Dette kan give udfordringer i forbindelse med afslutning at sæsonen 2019/2020 - hvis en klub har flere afbud på grund af ferie. Det er Forbundets bestyrelses holdning, at man må strække sig langt for at hjælpe klubberne igennem resten af denne sæson, hvilket vil sige, at der gives dispensation til, at der spilles i 2 forskellige klubdragter på samme hold.

 

 1. Holdningen er at forbud mod balancehuller i kugler pr. 1. august udsættes. Da vi i denne situation ikke har den normale sommerpause, kan der være spillere, som ikke kan nå at få deres kugler gjort lovlige med hensyn til ba- lancehullet. Bestyrelsen vil dispensere for denne regel (ved danske aktiviteter) indtil videre. Der bliver meldt en frist ud på et senere tidspunkt, når der er overblik over, hvor lang tid de forskellige Proshops skal bruge for at komme i mål.

 

 

Øst pokalcup finalerunden, som skulle have været spillet 22. marts, er ikke planlagt endnu, men vil blive planlagt senere.

 

 

På sportslig hilsen Michael Pedersen

Aktivitetskoordinator

Dato for åbning af Glostrup Bowling Center

Vi åbner hallen igen til august 2020, vi ved ikke endnu om det bliver den 1. eller den 8. august 2020.

 

Kontrakternes starts dato er selvfølgelig de samme som sidste sæson og bliver ikke ændret med mindre det aftales.

 

Prisen på banetimer bliver ikke ændret i år. Vi håber så på i stedet, at i vil benytte baren noget mere J.

 

Angående skabsleje: Alle beholder det samme skab hvis de vil og de betales for ny sæson, i august måned.

 

Vi glæder os til at se jer alle igen.

God sommer.

 

Best Regards / Med venlig hilsen,

Preben

DBF Bestyrelsens statusorientering pr. 1. maj 2020

 

 

Bestyrelsens statusorientering 01.05.2020

 

Bestyrelsens statusorientering bygger i dag primært på de beslutninger bestyrelsen traf på sit møde den 23. april.

 

Det er vigtigt at understrege, at mange af de beslutninger bestyrelsen træffer afstedkommer efterfølgende intern opfølgning, præcisering og ”intern” formidling, inden de kan meldes vi- dere ud i organisationen. Alle skal vide, at vi knokler for at få beslutninger formidlet så hur- tigt som overhovedet muligt.

 

Vi er imidlertid ikke kun afhængig af vores egne beslutningsprocesser, men bliver løbende ”overhalet indenom” af myndigheder og DIF´s beslutninger og initiativer.

 

DIF udsender dagligt mange informationer om situationen i dansk idræt. Også direkte til klubberne. Mange af disse informationer skal vi aktivt forholde os til og reagerer på. Sene- ste eksempel er den indkaldte videokonference i dag kl. 15.00.

 

Vi valgte derfor tidligt i morges at udsætte denne statusorientering til efter videokonferen- cen, idet der kunne fremkomme informationer af væsentlig betydning for de beslutninger, bestyrelsen allerede har truffet.

 

Havde konferencen så betydning?

 

Videokonferencen gav ikke noget endegyldigt svar på en tidshorisont ift. normalisering af den indendørs idræt. Men vi står ikke forrest i køen, når myndighederne på et tidspunkt be- gynder at åbne op. Det ligger helt fast.

 

Vores sport hører under kategorien ”indendørs sportsaktiviteter uden kropskontakt”. I en netop offentliggjort kategoriseringsrapport er sådan en form for idræt i kategorien ”høj”. Indendørs aktiviteter med kropskontakt er, til sammenligning, ”ekstrem høj”.

 

I det efterfølgende afsnit fremgår det, at bestyrelsen arbejder på en genoptagelse af sæson 2019/2020 i uge 34. Det kan se vanskeligt ud, men der er dog stadig et stykke tid til.

 

Hvis dette ikke bliver muligt, står vi med en helt anden udfordring. Det er med andre ord, vores eneste mulighed for at skabe ”The Perfect Game”.

 

Sæson 2019/2020

 

Bestyrelsen har tidligere meldt ud ,at det er meget magtpåliggende at gøre alt for at genop- tage den suspenderede sæson.

 

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at forudsætningen for at kunne gøre det, er myndighedernes tilladelse til en genåbning af de centre, hvor vi

 

 

afholder vores aktiviteter. Samt at vi naturligvis til fulde overholder den almene adfærd og efterlever alle forholdsregler.

 

Vi må imødese at der stilles skærpede krav til forholdsregler, når der åbnes op for den indendørs idræt, herunder bowling.

 

Vi skal passe på os selv og hinanden. Vi går ikke på kompromis. Beslutning fra bestyrelsesmødet den 23. april:

 • Aktivitetsudvalgene reorganiserer afslutningen af sæson 2019/20
 • Sæson 2019/20 genåbnes i uge 34 og fortsætter frem til og med uge 38
 • Der skal ses nærmere på ligaslutspil og ungdomsslutspil
 • DM single/double indledende afholdes 27/9 og 3/10 2020
 • DM single/double finale afholdes 4/10 2020
 • Landsdelsmesterskaber kan afholdes 26/9 eller alternativt samtidig med DM
 • Der skal snarest træffes beslutninger ift. planlagte ungdomsaktiviteter
 • Øst og Vest beslutter hvilke aktiviteter i Øst og Vest, der ikke gennemføres. Det er i den forbindelse allerede besluttet, at Øst Old Boys/Girls stævne nr. 6 planlagt til den 3.-4. april og Vest Old Boys/Girls stævne nr. 4 planlagt til den 3.-4. april helt er AF- LYST.
 • DBwF tilbagebetaler indbetalte startgebyr ift. til aflyste aktiviteter

 

Sæson 2020/2021

 • Tilmelding til sæson 2020/21 forventes åbnet 6. maj 2020. Deadline for tilmelding er berammet til den 5. juni.
 • Sæson 2020/21 afsluttes i juni 2021

•   Sæson 2020/21 starter op i uge 41 (5.-11. oktober)

 

Repræsentantskabsmødet ses gerne afholdt inden genåbningen af sæson 2019/20, så vi ikke kommer i konflikt med planlagte turneringskampe i august.

 

Ny dato for repræsentantskabsmødet kan eventuelt blive den 8. august 2020.

 

Karantænefri klubskifteperiode

 

Uanset færdiggørelsen af sæson 2019/2020 sker senere end normalt, holdes fast i den karantænefri klubskifteperiode er fra den 10. til 31 maj. Det er vigtigt for klubberne at vide, hvilke atleter, de har til rådighed fra den kommende sæson

 

Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og klubskiftet sker straks, vil atleten tidligst være spilleberettiget for holdspil den 10. oktober.

 

Ved genoptagelse af sæsonen i uge 34 og skiftet sker pr. 1. juli vil atleten være spilleberet- tiget for holdspil for nuværende/afgivende klub frem til den 4. oktober

 

 

Næste statusorientering

 

Bestyrelsen forventer at indbyde til online orientering/dialogmøde lørdag den 9. maj. Emnet vil udelukkende være genoptagelse af sæson 2019/2020 og de heraf følgende ud- fordringer. Mere herom i næste uge.

 

DIF og DGI´s corona hjælpepulje

 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åbnet for ansøgninger. Ansøgningsperioden er 1. maj til og med 15. maj.

 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

 

Corona-hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangører af stør- re arrangementer.

 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er åben for ansøgning fra d. 1. maj til og med 15. maj. Alle ansøgninger forventes behandlet senest i løbet af juni.

 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, ”udsatteidrætten” og ”esport”. Firmaidræts- foreninger henvises til den særskilte corona-hjælpepulje under Dansk Firmaidrætsforbund.

 

Læs evt. mere her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

Info om Bowlingportalen

Læs om om Bowlingportalen - klik HER

Kommunikationsudvalget

Læs mere om Kommunikationsudvalget - klik HER

Holdlederrapport

VIGTIGT - Nye kravsspecifikationer for bowlingkugler

Alle atleter og proshopper skal være opmærksom på nye kravspecifikationer for bowlingkugler.


Ifølge USBC og World Bowling, er balancehuller i bowlingkugler ikke længere tilladt. Kuglerne må endvidere kun have det antal huller, der svarer til det antal fingrer, atleterne anvender.


Der er meldt en overgangsperiode ud, således at forholdene skal være bragt i orden, senest den 1. august 2020.


Betydning for atleterne: Atleterne skal sikre sig, at eventuelle balancehuller lukkes senest 31. juli 2020 og, at nye kugler, der bores efter 1. august 2020, overholder de nye regler.


Reglerne er også gældende for atleternes deltagelse i nationale aktiviteter under DBwF.


Danmarks Bowling Forbund / 15.01.2019

På bestyrelsens vegne

Jan Donde

Administrations -og udviklingschef

Se endvidere World Bowlings meddelelse:


Technical Committee recommended certain revisions to the ball specifications, with effective dates starting January 1, 2019. The recommendation was considered by the Executive Board, which unanimously approved the following rule changes (in red), which are effective until the 2019 Congress has the opportunity to ratify or reject: 11.12 Drilling specifications 11.12.1 The following limitations, as specified, shall govern the drilling of holes in the ball. 11.12.2 Holes or indentations for gripping purposes shall not exceed five and shall be limited to one for each finger and one for the thumb, all for the same hand. The player is not required to use all finger holes in any specific delivery, but they must be able to demonstrate, with the same hand, that each gripping hole can be simultaneously used for gripping purposes. Any thumb hole that is not used for gripping purposes during the delivery would be classified as a balance hole. 11.12.3 (until August 1, 2020), One hole for balance purposes not to exceed 1 ¼ inch (31.8 mm) diameter. (Including the surface opening). 11.12.4 No more than one vent hole to each finger and/or thumb hole not to exceed ¼ inch (6.4 mm) in diameter. (Including the surface opening).11.12.5 One mill hole for inspection purposes not to exceed 5/8 inch (15.9 mm) in diameter and 1/8 inch (3.2 mm) in depth.11.13 Balance 11.13.1 The following tolerances shall be permissible in the balance of a bowling ball used in sanctioned competition. 11.13.2 A. Weight more than 10 pounds (4.53 kg) a) Not more than 3 ounces (85 grams) difference between the top half of the ball (gripping holes side) and the bottom half of the ball (side opposite the gripping holes). b) (until August 1, 2020), Not more than 1 ounce (28 grams) difference between the half of the ball to the left and the half of the ball to the right of the center of grip (side weight). c) (until August 1, 2020), Not more than 1 ounce (28 grams) difference between the half of the ball toward the thumb hole side of the center of grip and toward the finger holes side of the center of grip.


11.13.3 For balls without a balance hole not more than 3 ounces (85 grams) between any two halves of the ball. A ball used without any gripping holes or indentations may not have more than 3 ounces (85 grams) of difference between any two halves of the ball. The effective date for this revision is January 1, 2019; if a World Bowling or Zone event finishes on or after January 1, 2019 then 11.13.3 applies to the entirety of that event.