Årsberetningen 2021

Beretning for 2021 for

Politiets Bowlingklub

  

Ved udgangen af 2021 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:                           Stine Melchiorsen__________

Næstformand:                   Mette Leiling______________

Kasserer:                            Lena Dahl_________________

Sekretær:                           Anne Bech________________                

Bestyrelsesmedlem:          Leon Hansen______________

Bestyrelsesmedlem:          Pia Bendt_________________

Bestyrelsessuppleant:        René Petersen_____________

Intern revisor:                    Jørgen Jonassen____________

Spilleudvalgsmedlem:       Susanne Steffensen_________

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 31. august 2021 og der var fremmødt 30 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Formand:                           Stine Melchiorsen__________

Næstformand:                   Mette Leiling______________

Intern revisor:                    Jørgen Jonassen____________

 

Følgende ønskede ikke genvalg eller har forladt posten af anden årsag:

Formand:                           Annette Elling___ (stoppet i klubben)

Næstformand:                   Stine Melchiorsen _(valgt til formand)

Intern revisor:                    Lisa Herner______ (stoppet i klubben)

 

 

Bowlingklubben
I 2021 har Covid-19 desværre også haft stor påvirkning på bowlingens afvikling. I slutningen af 2020 måtte landet som bekendt lukke ned. Nedlukningen for bowlinghallerne varede helt frem til medio maj 2021. Vores træningssted, Glostrup Bowling Center, havde dog besluttet at holde lukket frem til 1. juli 2021. Derfor flyttede vi midlertidigt træningen ud i Bowlernes Hal i Grøndal i juni måned. Herefter var der halvanden måneds sommerferie. Derfor gik vores bowlingår først rigtig i gang i august 2021.

Som følge af sportens nedlukning midt på en sæson, blev det af Dansk Bowling Forbund besluttet, at sæsonen skulle startes forfra. På baggrund af dette, har vi altså haft to damehold i henholdsvis Ligaen og 1. division og to herrehold i henholdsvis 2. division og 3. division.

Foreløbig ligger Herre 1 på en 5. plads og dermed midt i 2. division. Herre 2 ligger lige nu som nummer syv ud af otte i 3. division. Dame 1 ligger i bunden af ligaen og dame 2 ligger i midten af 1. division.

Lige nu står damebowlingen over for en alvorlig problematik, da antallet af damespillere på landsplan er faldet drastisk over de sidste mange år. I Jylland/Fyn regionen er der ikke nok damespillere til at lave en 1. division og på Sjælland er der kun 5 hold i 1. divisionen. Derfor afventer vi på nuværende tidspunkt, at Dansk Bowling Forbund tager en beslutning om, hvordan oprykning/nedrykning til/fra liga og 1. division skal foregå. Politiets Bowling Klub er heldigvis en af de klubber der fortsat har en stor damesektion – nok grundet den gode stemning og holdånd – men det betyder også, at vi kan risikere at blive hårdt ramt af en nedrykning fra Ligaen, da dette vil tvinge vores Dame 2 helt ud af divisionsturneringerne. Lige nu holder vi vejret og venter i spænding.

Og slutteligt blev al træning hen over jul desværre droppet grundet endnu en corona­nedlukning. Vi nåede heldigvis lige at afholde juleafslutning med et julespil. Lidt billedere ses i bunden. Nu krydser vi fingre for, at vi kan komme til at træne igen den 11. januar 2022.

Stationsturneringen
Stationsturneringen skulle have været afholdt i perioden fra oktober 2021 til marts 2022, dog var der ikke nok tilmeldte til at afholde turneringen.

Danske Politi Mesterskaber i Bowling skulle have været afholdt i Viborg i november 2021, men blev ikke afholdt, grundet for få deltagere. Vi må forvente at tilmeldingerne til disse turneringer er på nedsat blus indtil der er helt styr på Covid-19 situationen.

For nuværende har bowlingforeningen valgt atfølge anbefalerne fra DIF om at lukke ned for træningen. Men så snart det er muligt igen, vil I kunne finde os i bowlinghallen til træning og hyggeligt samvær hver tirsdag kl. 1700 – 1900, i Glostrup Bowling Center, Diget 53 i Glostrup. Man er altid velkommen, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi og vælte kegler.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Årsberetning 2020 v/Stine Melchiorsen

 

Ved udgangen af 2020 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:                           Anette Elling______________

Næstformand:                   Stine Melchiorsen__________

Kasserer:                            Lena Dahl_________________

Sekretær:                           Anne Bech________________                

Bestyrelsesmedlem:          Leon Hansen______________

Bestyrelsesmedlem:          Pia Bendt_________________

Bestyrelsessuppleant:        René Petersen_____________

Intern revisor:                    Lisa Herner________________

Spilleudvalgsmedlem:       Susanne Steffensen_________

                                          

 

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 10. marts 2020 og der var fremmødt 34 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Formand:                           Anette Elling______________

Næstformand:                   Stine Melchiorsen__________

Sekretær:                           Anne Bech________________

Bestyrelsessuppleant:        René Petersen_____________

Intern revisor:                    Lisa Herner________________

 

 

Følgende ønskede ikke genvalg:

Formand:                           Lars Jacobsen____________

Næstformand:                   Stig Baasch______________

Sekretær:                           Anne Neven Nygaard______

Bestyrelsessuppleant:        Heidi Rasmussen__________

Intern revisor:                    Stine Melchiorsen_________

 

Bowlingklubben har haft svære betingelser med afviklingen af restprogrammet for sæsonen 2019/2020 grundet nedlukningen fra marts til og med juni. Restprogrammet fra foråret blev færdigspillet over 4 uger i sensommeren.

I den forbindelse blev herrernes 3. hold desværre nødt til at trække sig ved de sidste 4 kampe, hvilket medførte en 5. plads i 5. division.

Men der var andre ting, der endte lykkeligere.

Damernes 1. hold var gennem hele sæsonen så suveræne at alle kampe i 1. division blev vundet, så her var der ingen tvivl om oprykningen. Dette betyder, at 1. holdet er rykket op i ligaen i sæson 2020/2021, der på nuværende tidspunkt er sat på standby af COVID-19.

Damernes 2. hold, der var så uheldige at blive tvangsnedrykket til 2. division, efter en yderst godkendt sæson i 1. division 2018/2019, formåede igen at vinde 2. division i sæsonen 2019/2020. Dette betyder, at de igen-igen er kommet op i 1. division i sæsonen 2020/2021. 

Det bliver meget spændende om det lykkes for 1. holdet at holde fast i ligaen, således at 2. holdet ikke igen skal tvangsrykket ned til 2. division.  

Herrernes 1. hold sluttede sæsonen meget flot og endte på 3. pladsen i 2. division. Med det spil der blev vist i de seneste kampe, kunne man håbe, at herrerne igen snart kunne prøve og spille 1. divisions-bowling. Vi krydser fingre.

Herrernes 2. hold havde en svær sæson, men sluttede af med flere sejre, og senest en uafgjort kamp mod rækkens tophold. Ikke så ringe endda.

Endelig skal vi lige have vores MIX-hold med, der sluttede som nr. 6 i rækken.

Sæsonen 2020/2021 blev skudt i gang i sidste weekend af oktober, men lukkede desværre hurtigt ned igen som konsekvens af forsamlingsforbuddet. Med de seneste nedlukninger i december, bliver det spændende om sæsonen 2020/2021 annulleres eller om det bliver en langstrakt affære med en meget pakket program frem til juni 2021.

Stationsturneringen er indtil videre sat på stand by, indtil vi ved mere om udviklingen af COVID-19. Der har tidligere været planer om en lidt reduceret turnering i foråret 2021, men nu må tiden vise hvornår dette igen bliver muligt.

Danske Politi Mesterskaber i Bowling ligger også på vore skuldre, men også dette er udsat til 2021, og her vil vi i samarbejde med DPIF og PI København se, om der kan være mulighed for en kombination med åbent stævne sammen med mesterskaberne.

For nuværende har bowlingcenteret lukket som følge af restriktionerne ifm. COVID-19.
Vi glæder os til at komme i gang igen. Så snart muligheden viser sig, kan I finde os på træningsbanerne hver tirsdag kl. 1700 – 1900, i Glostrup Bowling Center, Diget 53 i Glostrup. Man er altid velkommen, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi og vælte kegler.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Indlæg til PI-nyt

                                             
          POLITIETS BOWLINGKLUB 
                     Stiftet den 6. april 1983

 

 

Hvidovre den 27. september 2020

 

Bowlingklubben har haft svære betingelser, med afviklingen af restprogrammet for sæsonen 2019 – 2020.

Det bevirkede bl.a. at vores herre 3 blev trukket for de seneste 4 kampe, og med det resultat, at de endte på en 5. plads i 5. division, (så det blev ikke r…. af 5 division)

Men der var andre ting, der så endte lykkeligere.

Begge damehold, vandt deres rækker, og rykker igen med 1. holdt op i Ligaen, og 2. holdet, der blev tvangs nedrykket sidst efter en flot 3 plads i sæsonen 2018 – 2019, vandt så igen 2. division og rykker i 1. division.

Klubbens dame 1 hold, var gennem hele sæsonen så suveræne at alle kampe i 1. division blev vundet, så ingen tvivl om oprykningen.

Det bliver meget spændende, om det nu vil lykkes for holdet at holde lidt fast i ligaen i mere end de 2 sæsoner vi havde sidst vi var der.

 

Herrernes 1 hold, sluttede sæsonen meget flot, og endte på 3. pladsen i 2. division, og med det spil, der blev vist i de seneste kampe kunne man håbe, at der vil ske rokeringer i divisionerne, så herrerne igen kunne prøve og spille 1. divisions bowling. Vi krydser fingre.

Herre 3 havde en svær sæson, men sluttede af med flere sejre, og senest en uafgjort kam med rækkens tophold, så ikke så ringe endda.

Endelig skal vi lige have vores MIX-hold med, der sluttede som nr. 6 i rækken.

Den nye sæson skydes i gang i sidste weekend af oktober, og med fare for at blive en langstrakt affære, med afslutning ultimo juni 2021.

Sæsonen vil også indskrænke holddeltagelsen, idet herrernes 3. hold reduceres fra 6 til 3 spillere, mens de øvrige hold bibeholdes.

Stationsturneringen er indtil videre sat på stand by, indtil vi ved mere om udviklingen i denne Coronatid. Vi forventer at kunne lave en lidt reduceret turnering i foråret 2021, men nærmere om dette når vi nærmer os årsskiftet.

Danske Politi Mesterskaber i Bowling ligger også på vore skuldre, men også dette er udsat til 2021, og her  vil vi i samarbejde med DPIF og PI – København se om der kan være muligheder for en kombination med åbent stævne sammen med mesterskaberne.

Vi glæder os til at komme i gang igen, og vi træner stadig hver tirsdag kl. 1700 – 1900, i Glostrup Bowling Center, Diget 53 i Glostrup, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi og vælte kegler.

 

Med venlig hilsen

Lars Jacobsen

Årsberetningen 2019 til PI v/ Lars Jacobsen

AFDELINGSBERETNING TIL PI’S ÅRSBERETNING

 

Hvidovre den 21.12.2019

AFD: Bowlingafdelingen

 

 

Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

 

Formand:                                         Lars Jacobsen

Næstformand:                                  Stig Baasch

Kasserer:                                          Lena Dahl

Sekretær:                                         Anne Neven Nygaard                 

Spilleudvalgsformand:                     Leon A. Hansen

Bestyrelsesmedlem:                        Pia Bendt

 

Suppleant:                                        Heidi Kondrup Rasmussen

 

Intern revisor:                                  Stine Melchiorsen

Spilleudvalgsmedlem:                     Susanne Steffensen

 

 

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 12 marts 2019 og der var fremmødt 31 medlemmer.

 

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

 

Næstformand:                                  Stig Baasch

Kasserer:                                          Lena Dahl

Spilleudvalgsformand:                     Leon A. Hansen

Alle for 2 år

 

Suppleant:                                        Heidi Kondrup Rasmussen

Intern revisor:                                  Stine Melchiorsen

Spilleudvalgsmedlem:                     Susanne Steffensen

Alle for 1 år

 

 

Følgende ønskede ikke genvalg:

(næstformand)                                 Klaus Schmidt

 

 

Politiets Bowlingklub har en god tradition, at der i forbindelse med afdelingsmødet altid er medfølgende spisning, og at det ligger i forlængelse af en træningsaften.

Er dette bagrunden for, at så mange deltager i afdelingsmødet, eller er det interesse for klubben, hvor jeg er sikker på, at det er det sidste, der er baggrunden for det store fremmøde.

Medlemmerne er interesserede og engagerede i deres klub, og det viser de debatter der i løbet af året opstår, og gennemdrøftes.

Med en så aktiv bestyrelse, som er i bowlingklubben, bliver aktuelle emner hurtigt taget op og drøftet, og intet bliver skudt til hjørne.

Mødekulturen i bowlingafdeling anser vi for anderledes end i mange andre klubber og foreninger.

Bestyrelsen er altid på træningsstedet, og er der emner, der skal drøftes tages det umiddelbart op, eller der aftales bestyrelsesmøde til den kommende træningsaften, hvor relevante emner så drøftes, hvis der har været behov for at lave undersøgelse af emnet inden drøftelse.

Dette mener vi er en styrke, at emner ikke ligger og om muligt glemmes.

Bestyrelsen har også en klar fordeling af opgaver, hvorfor hovedparterne af emnerne har en tovholder, når det skal drøftes.

Ved afgang af næstformand, Klaus Schmidt, blev det nødvendigt at finde en ny næstformand, og dette bevirkede nyvalg af Lena Dahl som kasserer, mens Stig Baasch overtog pladsen som næstformand, en god ændring og styrke af bestyrelsen, ved denne opnåelse af arbejdsopgaver.

En stor tak til Klaus Schmidt, der trækker sig af personlige grunde, du har været engageret både som næstformand, og inden da en årrække som revisor. Dejligt at du fortsat bliver som spiller, og kan være med her.

 

Sportslige aktiviteter.

Som de fleste har erfaret har der været fuldt program for vore bowlere, og ved at følge med på vores hjemmeside, vil det være muligt at se alle de deltagere og aktiviteter, der har været og ikke mindst da året slutter med flere medaljer til vore dygtige piger i seniorklasserne, med Karin Winsløv med både en guld i single og sølv i double med Camilla Poulsen. Og i ++ seniorklassen, røg Eva Kristensen med på podiet med en flot bronzemedalje.

 

Turneringen 2018 – 2019.

Vi har altid og er fortsat stolte af vore damespillere. De gør det utroligt godt og giver Bowlingklubben et godt ansigt udadtil, men sæsonen sluttede så også igen med, at det ikke helt lykkes med fastholdelse af pladsen i Ligaen, og en næst sidsteplads gav igen et tryk på elevatoren en ”etage” ned.

Dette var ikke det værste, for vores damehold i 1 division, der klarede sig rigtig godt og sluttede i den bedste halvdel, men nedrykningen var uundgåelig, da ligaholdet også trådte ind i denne række.

Men der er nye tider, og både 1. og 2. hold ligger i top i deres nuværende rækker, og meget skal gå galt om ikke vi er og finde igen i ligaen, når sæsonen slutter, og så må vi bide os lidt fat i den række.

Nu har jeg rost pigerne, men stor respekt til vore herrehold, hvor herre 1 sluttede næsten i top, mens både 2. og 3. hold vandt deres rækker. Og hvad hjælper så det.

Herre 2 vandt 3 division og rykker i 3. division ???, herre 3 vinder 4. division og rykker i 5. division ?? nej der er ikke skrevet forkert, og Danmarks Bowling Forbund er kommet med en lang udredning og til og ikke mindst afgang af hold, der er årsag til dette unaturlige i, at en divisionsvinder ikke rykker op.

 

Men det skal der ændres på, og lige i skrivende stund er herre 1 på 3. pladsen i 2. division, herre 2 er nr. 9 i 3. division og herre 3 er nr. 5 i 5. division. Så det bliver et spændende halvår vi møder frem til.

 

Klubmesterskaber.

Den traditionelle klubmesterskabs dag, blev med en fantastisk spændende afvikling inden vi nåede frem til vinderne af rækkerne.

 

Damerne: blev vinderen Camilla Poulsen og herrernes række Mads Frørup Pedersen stort tillykke med mesterskabet, og tak for jeres måde at vise det gode spil på.

 

Danske Politimesterskaber.

Dette stævne blev igen afholdt af Sønderjyllands Politi Idrætsforening, Padborg, og spille i Kruså Bowlingcenter,

 

Deltagerantallet var på et par og tyve, hvor 80 % var fra København.

Stævnet afviklet med de propositioner dette stævne nu har, og igen måtte København trække sig tilbage med mange medaljer, hvor Bowlingklubben var god aftager.

 

Vinder af Dame Double blev Anette Elling og Lena Dahl (3 deltagende par) og Lena Dahl vinder af single (6 deltagere) Herrerne vandt ligeledes double med Peter Ingolf Christensen og Lars Jacobsen (7 deltagende hold) mens værten Carsten Gydesen tog sig af mesterskabet i single.

P.I. København ønskede at blive arrangør af næste års DPM 2020 der ville være sammenfald med P.I. Københavns 100 år fødselsdag, men desværre har det været nødvendigt at aflyse, og muligt var en af årsagerne, at undertegnedes ambitioner har været for høje til den landsdækkende politi Idræts bowlingønsker (se tallene foran), og hvor den sportslige værdi ikke længere er til stede, ud fra en konkret vurdering.

 

Stationsturneringen:

ER interessen ikke så stor på landsplan for bowlingsporten, er det med glæde, at vi kan holde antallet af deltagende hold i stationsturneringen, men dette er helt sikker også af de sociale tilknytninger der er spillerne mellem, og ikke mindst det store antal pensionerede spilere, der fortsat kan lide at møde op og hilse på fortsat aktive, Tak for det.

Stationsturneringen 2018 – 2019 blev igen et år, hvor rutinen viste sit sande ansigt, og vinder af stationsturneringen

Mesterrækken

Station Bellahøj 1

 

A - Rækken

Bellahøj 4

 

Damerækken

Lena Dahl

 

Herrerækken

Lars Jacobsen

 

Til rækkevinderen kan siges at Lena havde bedst gennemsnit i samtlige 5 runder og Lars havde bedste i 4 ud af de 5 runder. Så resultatet kan der ikke røres ved, og bemærk, at alle vindere i mesterrækken, og individuelt er pensionister.

 

Året er med nye hold et par enkelte, og 1 udmeldt, så samme gruppe som tidligere, og der er godt keglefald på alle pladser.

 

Fremtiden

Gennem beretningen er der flere emner, som kan give rysten for fremtiden inden for politiidrætten, at der var så få til et landsstævne, og at det er det lokale der viser sig frem er en ting, der må arbejdes med, men ikke kun i lokalforeningen, men på landsplan.

I bowlingklubben er det ikke noget der halter, der er rigtig god stemning, godt kammeratskab og fint socialt arbejde.

Der har været udfordringer, javel, men ikke flere end at bestyrelsen, bakket op af medlemmerne, er blevet løst på bedste måde, og om muligt har givet et endnu bedre sammenhold.

Så ingen grund til bekymring her og derfor:

 

Dette er min sidste årsberetning, idet jeg har valgt at trække mig som afdelingsformand.

Jeg har siddet på posten i 35 år, hvoraf de seneste 31 år uden afløsning på posten.

Jeg er selvfølgelig stolt af, at det har været med fuld opbakning fra medlemmerne, og FU i København, men jeg kan mærke, at det er nu jeg skal træde væk, og lade andre komme til, så alt ikke går på autopilot.

Det har været spændende at være med på denne søsættelse af en afdeling, være med til at lave DPM, lave en stationsturnering, lave internationale rejser og stævner, med landskampe på dansk- og svensk grund, så jeg mangler ikke noget mener jeg, og jeg vil gerne trække mig inden, det ruller den anden vej, og derfor må nye til, med frisk syn på tingene, mens jeg stadig ved, at det jeg giver videre er fortsat friskt.

 

37 år med bowlingklubben er en masssiv periode, og der er slidt mange gode medlemmer op, og et par stykker har været nødsaget til at trække sig i løbet af året, og også nogle af dem, der har været med hele vejen, og jeg vil sige stort tak til dem, der har brugt tid i bowlingklubben, og alle med en lang årerække med bestyrelsesarbejde, her tænker jeg på Ulla Lund Nielsen, Eva og Lars Jürgensen, tusind tak for jeres indsats, godt at vi stadig ved, hvor i er.

 

Lars Jacobsen

Afd. formand

Beretning nr. 36

Vinderne af Stationsturneringen 2019

Vinderne af DPM 2019

Vinderne af DPM 2019

Finalisterne ved Klubmesterskab 2019

Finalisterne ved Klubmesterskab 2019

Afslutning på sæson 2019 - Formandens beretning til PI-bladet

Se formandens beretning - klik HER

Årsberetningen 2018 v/ Lars Jacobsen

AFDELINGSBERETNING TIL PI’S ÅRSBERETNING

 

 

AFD:              Bowlingklubben

 

 

Ved udgangen af 2018 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

 

Formand:                                         Lars Jacobsen

 

Næstformand:                                  Klaus Schmidt

 

Kasserer:                                          Stig Baasch

 

Sekretær:                                         Anne Neven Nygaard                 

 

Spilleudvalgsformand:                     Leon Aner Hansen

 

Bestyrelsesmedlem:                        Pia Bendt

 

Suppleant:                                        Heidi Kondrup Rasmussen

 

Spilleudvalg:                                    Susanne Steffensen

 

Intern Revisor:                                 Stine Melchiorsen

 

 

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 13. marts 2018 og der var fremmødt 28 medlemmer.

 

Forsamlingen genvalgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

 

 

Formand:                                         Lars Jacobsen

 

Sekretær:                                         Anne Neven Nygaard

 

Bestyrelsesmedlem:                        Pia Bendt

 

Alle for 2 år.

 

Suppleant:                                        Heidi Kondrup Rasmussen

 

Spilleudvalg:                                    Susanne Steffensen

 

Intern Revisor:                                 Stine Melchiorsen

 

Alle for 1 år.

 

 

For Politiets Bowlingklub var 2018 et lidt særligt år, idet Bowlingklubben kunne fejre deres 35 års fødselsdag.

Dette bar afdelingsmødet også lidt præg af, valgt til dirigent blev næstformanden, der roligt og myndigt førte os gennem mødet.

Formanden aflagde sin beretning, uden de helt store overraskelser, hvilket også kan være svært med en klub i god balance, og med den meget stabile medlemsskare og seriøse bestyrelse.

Der blev stille ganske få spørgsmål og givet svar til dette uden anledning til bemærkninger, hvorefter beretningen blev godkendt.

Kassereren aflagde herefter sin beretning, og uden store kommentarer rettede han også en tak til det samarbejde, han har med vores interne bogholder, Arne Rasmussen, der varetager det bogføringsmæssige, samt en tak til den Interne revisor, Stine Melchiorsen for hendes deltagelse.

Regnskabet og efterfølgende budget godkendt uden kommentarer.

Fødselsdagsfest

Denne dag, fredag den 6. april 2018, der er den officielle fødselsdato, kunne ikke helt komme i spil til selve fejringen, men alle klubbens medlemmer var inviteret til et særligt stævne, hvilket 36 havde modtaget udfordringen til, og stævne og efterfølgende fest blev afholdt Skærtorsdag den 29. marts 2018 med spil kl. 1200 – 1400 i Glostrup Bowlingcenter og efter nogle ”svedige” timer med meget flot spil, blev alle sendt i omklædningsrummet, for at de kunne møde til Jubilæumsfesten, der med 46 deltagere blev afholdt i forsamlingshuset ”Ved Stranden” i Brøndby, hvor der vær dækket op for et værdigt jubilæum.

Stor tak til alle deltagere, taler, gaveregn og ikke mindst arrangørerne.

Særlige Højdepunkter.

Aldrig så snart man har skrevet en beretning skal man igen til at skrive om aktuelle højdepunkter, og det er ikke så dårligt endda.

Den 18. marts 2018, deltog Anne Neven Nygaard, Karin Winsløv og Heidi Kondrup Rasmussen i old Girls-stævnet i Køge, og med afviklingen af de 12 serier i alt, blev der sat ny dansk rekord med 2.746 væltede kegler, hurtigt omregnet til 228,8 kegler pr. serie, på godt jysk: ”ik’ så ringe endda”, og stort tillykke.

Turneringen:

Damerne:

Så kørte elevatoren igen for damerne, 1. holdet leverede en sublim indsats i 1. division, afgav et par point hist og her, tabte ingen kampe, og er nu rykket i Ligaen igen.

Efter lidt over halvdelen af kampene i sæsonen 2018 – 2019, har holdet gjort det fremragende, og ligger midt i rækken, og efter at have mødt de absolutte tophold flere gangen, og mangler dem fra den tunge ende, ser det ud til at blive en god sæson.

Oprykningen til Ligaen for 1. holdet, gav plads til vores 2. hold, der blev rykket op i 1. division.

Sæsonen i 2. division der sluttede i maj 2018 hvor holdet med en fantastisk slutspurt hentede flotte sølvmedaljer.

Udfordring med oprykningen har fået holdet til at vokse og pigerne har vist, at når det nu skal være, så lad det være. Holdet har vist, at de kan og ligger i øjeblikket midt i rækken, og bider skeer med bl.a. de hold, der i forrige sæson rykkede ud af ligaen.

 

Herrerne:

Herrernes 1. hold gav favoritterne en lærestreg i sidste turneringskamp. Ikke blot tog de guldmedaljerne af modstanderne, men tog selv bronzemedaljerne, så kan man lære, at en turnering først slutter efter sidste kamp.

Holdet er i denne sæson komme lidt skævt fra start, men skuden er ved at få rette retning igen, og der er sat en kurs mod noget højere, så godt at der er kommet styr på holdet, der i skrivende stund ligger nr. 3 i en række på 10 hold.

Herre 2 sluttede som nr. 6 af 8 hold, men er i år lidt længere sm nr. 4 af 9 hold, og der er mere i vente.

Herre 3.s sæson var præget af udlån til højere hold men sluttede alligevel som nr. 5 af 8 hold. Nu er der ro på holdet og i øjeblikket fører holdet den række de er i altså nr. 1 af 8 hold.

Tilgang til Bowlingklubben har givet mulighed for at tilføje 3 mandshold på både herre og damesiden, hvor dame 3 ligger som nr. 6 af 6 hold, mens herrernes 4. hold er placeret som nr. 3 af 9 hold.

Spændende om alle hold kan klare pusten, vores spilleudvalg har travlt når der pludselig er 8 hold at holde styr på i stedet for de foregående års 6 hold, men der gøres et godt stykke arbejde på ”kontoret”.

Danske Politi Mesterskaber:

Endnu et år, hvor antallet af deltagere ikke helt levede op til forventningerne, men igen med P.I. København som storleverandør af deltagere, og tak for det.

Der blev leveret flot bowling, og P.I. København, løb igen med halvdelen af medaljerne, idet

 

Dansk Politi Mester 2018 kvinder single

Lena Dahl

Dansk Politi Mester, kvinder double

Lena Dahl og Anne Marker

Stort tillykke med mesterskaberne.

Herrerne blev single, Torben Brejnberg, Esbjerg og double blev Carsten Gydesen og Jørgen Petersen, Padborg.

 

Stationsturneringen:

Vi nærmer os et jubilæum på stationsturneringen, og udvalget er glade for, at vi holder på, der blev i 2017 – 2018 afviklet de traditionelle 5 runder, med en efterfølgende afslutning, og deltagelse af 12 hold.

Vinderne blev:

                                           Mesterrækken: Pensionisterne

                                           A – Rækken: Bellahøj 4

 

                                           Herremester: Kim Christensen – Bellahøj

                                           Damemester:                      Lena Dahl – Pensionisterne

Dejligt at i holder ved, og i år er der startet en ny turnering, med 11 hold i 2 rækker, og der er allerede lavet mange fine resultater.

Årsafslutningen:

Den helt store tradition er klubbens årlige juleafslutning, og igen i år ingen grund til at ændre på det, når alle er tilfredse med afviklingen af et ”julespil” og julefrokost efterfølgende. En afvikling som spilleudvalget i samarbejde med et ad hoc-udvalg af Mette og Jens tog sig af, og det klappede, og stor tak for det.

 

Fremtiden

Sidste år blev der i beretningen sat flere spørgsmålstegn, specielt omkring eksistensen af Glostrup Bowlingcenter.

Det er alt for tideligt at fjerne det, vi er blevet sat noget i udsigt, med at ”vi fortsætter” men ingen tidshorisont, så lidt at tænke på for de, hold, der er i hallen og ikke mindst vores klub, som er den absolut største klub på stedet.

Ingen beretning uden en stor tak til alle de, der er med til at få tingene til at fungere, derfor tak til bestyrelsen, spilleudvalget, intern revision og bogholder, i gør arbejdet let for en formand, og jeg ser, at bowlingklubben har muligheder fremover, med de daglige udfordringer, der kommer.

Også en stor tak til Forretningsudvalget i P.I. København, vores uundværlige Stine på kontoret, ja jer alle, der altid er klar.

Vores forpligtigelser med artikler og aktiv deltagelse i bestyrelsesmøder, politiskolen m.v. er selvfølgelig noget vi skal efterleve, og det gør vi gerne, når vi bliver hjulpet så godt i vej, so vi gør.

 

På Bowlingklubbens vegne

Lars Jacobsen

Afd. formand

Beretning nr. 35

Guld, sølv og bronze

Årsberetning 2017 v. Lars Jacobsen