Klubbens bestyrelse

Bestyrelsens opgavefordeling - se nederst på siden

Formand Mette Meulengracht Leiling

Mette blev valgt på afdelingsmødet 29. marts 2022

Mette har været medlem af klubben siden 2017

Mail: fam@leiling.dk

 

Næstformand Henriette Braase Rasmussen

Valgt til næstformand på afdelingsmødet 29. marts 2022

Medlem af klubben siden 2017

Mail: henriette.braase@live.dk

 

     

 

Kasserer Lena Dahl

Valgt til kasserer ved afdelingsmødet 2019.

Medlem af klubben siden 1993.

Mail: filihunkats@gmail.com

 

 

Spilleudvalgsformand Leon Aner Hansen

Leon blev valgt til bestyrelsen og spilleudvalgsformand den 2011

Medlem af Klubben siden 2001

Mail: leonh@mail.dk

 

 

Sekretær Preben Rejnhard Kristensen

Valgt til sekretær ved afdelingsmødet 29. marts 2022

Medlem af klubben siden 1983

Skriv til Preben på mail: prkkristensen@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem Stine Melchiorsen


Stine Melchiorsen blev valgt som bestyrelsesmedlem på afdelingsmødet 29. marts 2022

Medlem af klubben siden 2016

Mail: stinegluver@msn.com

 

Bestyrelsessuppleant René Petersen

Valgt til bestyrelsessuppleant på medlemsmøde 10. marts 2020     

Medlem af Klubben siden 2018

Skriv til bestyrelsessuppleanten: rene_petersen@hotmail.com

Bestyrelsens opgavefordeling

Opgaverne:

Ansvarlig:

Regnskab

Lena, med bogholder Arne

Licensansøgninger

Lena

Medlemmer – ind- og udmeldelse

Medlemmet selv – info til bestyrelsen

Medlemsliste - vedligeholdelse

Lena

Dommervagter

Henriette

Fødselsdage / mærkedage

Henriette         

Tøj – Bestilling / salg / udlevering

Mette / Henriette

Information fra Kredsen, KBU, DBwF

Mette

Information fra P.I. København og DPIF

Mette

Information om stævner og mesterskaber

Mette + Hjemmesiden

Tilmelding til holdturnering og CUP

Leon

Tilmelding til stævner, mesterskaber og Old Boys/Girls

Medlemmerne selv

Holdsammensætning turnering og Landspokalturnering

Spilleudvalget

Holdsammensætning CUP

Medlemmerne selv

Indhold til hjemmeside

Alle medlemmer 

Vedligehold af Hjemmeside

Lena

Artikelansvarlig

Mette

Indkaldelse til bestyrelsesmøder

Mette

Referater

Preben                         

Stationsturnering

Peben

Kontakt til Politiet Idrætsforening

Preben

Interne turneringer, klubmesterskaber og julearrangementer

Spilleudvalget

Graveringer

Leon

 Dagens Ret-ansvarlig

 Rene’